Przetarg nieograniczony na zadanie: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Będziechów.

Informacja o wyborze oferty.pdf 
 
dokumentacja przetargowa
 
zawiera:
ogłoszenie
SIWZ
zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy z załącznikami
załącznik do formularza ofertowego - kosztorys ofertowy
zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy
zał. nr 3 - przedmiar robót
zał. nr 4 - STWiORB
zał. nr 5 - rysunek