Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół na terenie Gminy Kawęczyn"

Informacja o wyborze oferty.pdf  
 
  Ogłoszenie.pdf       
SIWZ.pdf        
Zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy z załacznikami.doc
Zał nr 2 do SIWZ wzór umowy.pdf