Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kawęczyn"

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
unieważnienie.pdf 
 
INFORMACJA O ZMIANIE
informacja o zmianie 1.pdf 
 FORMULARZ OFERTOWY - POPRAWIONY
formularz ofertowy poprawiony.doc
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA POTENCJALNEGO WYKONAWCY
odpowiedź na pytania.pdf 
 
zalaczniki do SIWZ nr 2-10 i 12.doc
ogłoszenie.pdf 
SIWZ i zal nr 1 SOPZ 1.pdf 
projekt umowy .pdf