Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2015 r.

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
informacja o wyborze.pdf 
 
OGŁOSZENIE
Ogłoszenie.pdf 
SIWZ
SIWZ.pdf 
ZAŁĄCZNIKI
Zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy z załacznikami.doc
Zał. nr 2 do SIWZ wzór umowy.pdf