Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kawęczyn"

 
Informacja o wyborze oferty.pdf  
 
Wyjaśnienia
odp.pdf 
projekt umowy-2.pdf 
 
ogłoszenie.pdf 
SIWZ i zal nr 1 SOPZ 1.pdf 
zal do SIWZ nr 2-10 i 12.doc
projekt umowy.pdf