Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu 9 - cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

UNIEWAŻNIENIE
uniewaznienie.pdf 
OGŁOSZENIE
OGLOSZENIE.pdf 
SIWZ
SIWZ.pdf 
ZAŁĄCZNIKI
formularz ofertowy.pdf 
oswiadczenie wykonawcy.pdf 
oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf 
lista podmiotow nalezoncej do tej samej grupy kapitalowej.pdf 
wzor umowy.pdf 
szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.pdf