Przetarg niegraniczony na zadanie pn." Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn"

 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Informacja o wyborze oferty.pdf 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE POTENCJALNEGO WYKONAWCY 2
ODPOWIEDZ 2.pdf 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE POTENCJALNEGO WYKONAWCY
ODPOWIEDZ NA PYTANIE.pdf 
INFORMACJA
INFORMACJA.pdf 
 
OGLOSZENIE.pdf 
SIWZ.pdf 
ZALACZNIKI DO SIWZ.doc
WZOR UMOWY.pdf