Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Milejów o długościach : 655 mb i 500 mb.

informacja o wyborze
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 
 
dokumentacja przetargowa
Ogłoszenie.pdf 
SIWZ.pdf 
wzór umowy - Zalacznik nr 2 do SIWZ.pdf 
Formularz ofertowy z zalacznikami - Zalacznik nr 1 do SIWZ.doc
 
pozostała dokumentacja przetargowa
http://www.kaweczyn.pl/ftp/przetargi/kawdrmilejow.exe