Schemat organizacyjny

2019-07-19 10:33:59

STANOWISKA  KIEROWNICZE

 

Wójt Gminy  

Jan Nowak

Sekretarz 

Skarbnik,

który kieruje pracą Referatu Budżetowo – Podatkowego

Edyta Balcerzak

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

który kieruje pracą Referatu Obywatelsko

Teresa Kęska

Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Zofia Osiborska

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy

Elżbieta Tomczak

SKŁAD  URZĘDU

Referat Budżetowo-Podatkowy

Skarbnik Gminy/ Kierownik Referatu

Edyta Balcerzak

Stanowisko ds. księgowości budżetowej 

Grażyna Heresztyn

Stanowisko ds. obsługi finansowo- księgowej 

Danuta Danielewska

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

Jolanta Krucka

Stanowisko ds. księgowości podatkowej 

Tomasz Musiałowski

Stanowisko ds. podatków i opłat

Mariola Urbańczyk

Referat Obywatelsko – Organizacyjny

Kierownik USC/ Kierownik Referatu

Teresa Kęska

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy 

i zdrowia,

Z-ca Kierownika USC

Iwona Krajewska

 

Stanowisko ds. organizacyjnych i kadr

Beata Andrzejewska 

w zastępstwie Marta Wojtczak

Punkt informacyjny

Stanowisko ds. bezpieczeństwa i obronności

Paulina Woźniak

Stanowisko ds. obsługi interesanta i ochrony przeciwpożarowej

Monika Jatczak

w zastępstwie Jolanta Rykowska

Referat  Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Zofia Osiborska

Stanowisko  ds. rolnictwa, gospodarki wodno- ściekowej  i statystyki 

Urszula Begiert

Stanowisko ds. gospodarki  przestrzennej i działalności gospodarczej

Halina Ambroziak-  Juszczak

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska 

Agnieszka Sasiak

Referat Rozwoju Gminy

Kierownik Referatu

Stanowisko ds. funduszu sołeckiego  

i współpracy w zakresie partnerstwa lokalnego

Elżbieta Tomczak

Stanowisko ds. promocji,  rozwoju Gminy i obsługi inwestora

Ewa Frątczak

Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

i zamówień publicznych

Ewelina Buda

w zastępstwie Marta Śniegocka

 

Stanowisko ds. drogownictwa            

i infrastruktury technicznej 

Magdalena Krakowiak

w zastępstwie Ilona Napieraj

Stanowisko ds. gospodarki lokalowej, kultury i kultury fizycznej

Malwina Jasiak

Zespół Radców Prawnych

Radca Prawny

Dorota Bartosik

Pozostałe Stanowiska

Informatyk,

Inspektor Ochrony Danych 

Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych

Teresa Kęska

Stanowiska pomocnicze i obsługi

Sprzątaczka

Małgorzata Rykowska

Jolanta Rykowska

Opiekun obiektów sportowych 

Marcin Mazurek

Kierowca, palacz co, pracownik gospodarczy 

Karol Michalak

                                    Jan Podkowski