niedziela, 28 maja 2023r. Imienieny Augustyna i Jaromira
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny

STANOWISKA  KIEROWNICZE

 

Wójt Gminy  

Jan Nowak

Zastępca Wójta 

Kierownik Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska

Elzbieta Tomczak

Sekretarz 

Dorota Bartosik

Skarbnik,

Kierownik Referatu Budżetowo – Podatkowego

Edyta Balcerzak

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

Kierownik Referatu Obywatelsko - Organizacyjnego

Iwona Krajewska

SKŁAD  URZĘDU

Referat Budżetowo-Podatkowy

Skarbnik Gminy/ Kierownik Referatu

Edyta Balcerzak

Stanowisko ds. księgowości budżetowej 

Marta Wojtczak

Stanowisko ds. obsługi finansowo- księgowej 

Danuta Danielewska

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

Jolanta Krucka

Stanowisko ds. księgowości podatkowej 

Tomasz Musiałowski

Stanowisko ds. podatków i opłat

Aleksandra Rosiak

Referat Obywatelsko – Organizacyjny

Kierownik USC/ Kierownik Referatu

Iwona Krajewska

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy 

i zdrowia,

Z-ca Kierownika USC

Magdalena Krakowiak

 

Stanowisko ds. organizacyjnych i kadr

Malwina Jasiak

Stanowisko ds. bezpieczeństwa i obronności

Paulina Wożniak

Stanowisko ds. organizacji i sekretariatu

Monika Tylka

Pomoc administracyjna

Katarzyna Śledż

Małgorzata Jaworska

Referat  Rozwoju i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu

Zakres stanowiska, kierowaniem referatem, fundusz sołecki, nadzoru nad funduszami zewnętrznymi i współpracy w zakrresie partnerstwa lokalnego

Elżbieta Tomczak

Stanowisko ds. dostępności, rozwoju i promocji gminy

Z-ca Kierownika 

Ewa Kornet

Stanowisko  ds. rolnictwa, gospodarki wodno- ściekowej, statystyki i ochrony przeciw pożarowej 

Monika Jatczak

Stanowisko ds. gospodarki  nieruchomosciami, gospodarki przestrzennej i lokalowej

Halina Ambroziak-  Juszczak

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska 

Paulina Tyczyno

Stanowisko ds. obsługi inwestora

Monika Szymańska

Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

i zamówień publicznych

Joanna Szymczak

Stanowisko ds. drogownictwa            

i infrastruktury technicznej 

Karolina Gil

Stanowisko ds. kultury i kultury fizycznej

Beata Andrzejewska

Pomoc administracyjna

Monika Filipiak

Zespół Radców Prawnych

Radca Prawny

Dorota Bartosik

Pozostałe Stanowiska

Informatyk

Artur Majewski, Przemysław Pawlak

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Piotr Kropidłowski

Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych

Iwona Krajewska

Stanowiska pomocnicze i obsługi

Sprzątaczka

Małgorzata Rykowska

Jolanta Rykowska

Opiekun obiektów sportowych 

Marcin Mazurek

Kierowca, palacz co, pracownik gospodarczy 

Karol Michalak

Jan Podkowski                                     

 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl