sobota, 28 stycznia 2023r. Imienieny Walerego i Radomira
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 7 lutego 2009 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W ŻDŻARACH

7 lutego 2009 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W ŻDŻARACH

 
WALNE  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
  
      W dniu 7 lutego 2009 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2008. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w osobach: Komendant Gminny Stanisław Urbaniak i Członek Prezydium Adrian Kwinciak. W zebraniu uczestniczyli jako zaproszeni goście: Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak i Kierownik Przedstawicielstwa TUiR "WARTA" SA w Turku Edward Krawczyk. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Bogumił Marciniak. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Henryka Janiaka,  na protokolanta - Sławomira Maciejewskiego. Komisję Uchwał i Wniosków wybrano w składzie: Jerzy Brzeziński, Mariusz Marciniak i Sylwester Rykowski. W zebraniu na ogólny stan 36 członków czynnych uczestniczyło 17 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Ryszard Jaśkiewicz, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Henryk Janiak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Jerzy Brzeziński. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2008. W wolnych wnioskach i dyskusji poruszono sprawy zakupu samochodu bojowego, zakupu mundurów bojowych i szkolenia członków OSP. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2009 rok oraz podjęło uchwałę w sprawie nadania działalności organizacyjno-programowej.
 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl