sobota, 28 stycznia 2023r. Imienieny Walerego i Radomira
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 19 stycznia 2013 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W ŻDŻARACH

19 stycznia 2013 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W ŻDŻARACH

 
 WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
 
W dniu 19 stycznia 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2012. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w osobach: Prezes Jarosław Pasik, Wiceprezes Grzegorz Dzikowski i Komendant Gminny Stanisław Urbaniak. W zebraniu uczestniczył jako zaproszony gość Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak. Zebranie otworzył Prezes Bogumił Marciniak. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Henryka Janiaka,  na protokolanta - Sławomira Maciejewskiego. Komisję Uchwał i Wniosków wybrano w następującym  składzie: Andrzej Florczak, Mieczysław Jaśkiewicz i Karol Migdalski. W  zebraniu na stan  39 członków czynnych uczestniczyło 24 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Bogumił Marciniak, sprawozdanie i  projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Henryk Janiak, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Jerzy Brzeziński, a plan działalności na 2013 rok Prezes Bogumił Marciniak. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2012. W wolnych wnioskach i dyskusji poruszono sprawy: podsumowano prace wykonane w strażnicy - instalacja c.o. i izba tradycji, omówiono starty i osiągnięcia MDP dziewcząt startujących według międzynarodowego regulaminu CTIF oraz zorganizowany w sierpniu 2012 roku festyn strażacko-rolniczy. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2013 rok oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej
 
 
                                                                                         Opracowanie - Zenon Tomczyk 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl