Kronika wydarzeń

2018-08-02 23:06:36

19 stycznia 2013 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W ŻDŻARACH

2013-03-07 08:02:43

W dniu 19 stycznia 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2012. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium ...

18 lutego 2012 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W ŻDŻARACH

2013-03-06 13:56:15

W dniu 18 lutego 2012 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2011. Zebranie obsłużyli Członkowie Prezydium ...

5 marca 2011 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W ŻDŻARACH

2012-01-23 14:03:40

W sobotę 5 marca 2011 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach za okres sprawozdawczy oraz podsumowujący kadencję ...

6 lutego 2010 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W ŻDŻARACH

2011-07-27 13:51:35

W dniu 6 lutego 2010 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2009. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium ...

7 lutego 2009 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W ŻDŻARACH

2009-03-09 14:28:30

W dniu 7 lutego 2009 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2008. Zebranie obsłużyli Członkowie Prezydium...

2 lutego 2008 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W ŻDŻARACH

2008-04-13 21:50:35

W dniu 2 lutego 2008 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2007. Zebranie obsłużyli Członkowie Prezydium...

20 maja 2007 r. - JUBILEUSZ 60-LECIA I NADANIE SZTANDARU ORGANIZACYJNEGO

2008-09-22 14:18:53

Niedziela 20 maja 2007 roku była doniosłym i historycznym wydarzeniem w działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach. Jednostka obchodziła w tym dniu jubileusz 60-lecia i przeżywała...

26 lutego 2007 r. - REZYGNACJA Z FUNKCJI NACZELNIKA OSP W ŻDŻARACH

2008-04-13 22:39:56

W dniu 26 lutego 2007 roku Naczelnik OSP w Żdżarach druh Ryszard Jaśkiewicz będący jednocześnie radnym Rady Gminy Kawęczyn, w związku z przepisami ustawy o samorządzie gminnym i...

17 lutego 2007 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W ŻDŻARACH

2008-04-13 21:51:10

W dniu 17 lutego 2007 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2006. Zebranie obsłużyli Członkowie Prezydium...

14 stycznia 2006 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W ŻDŻARACH

2008-04-13 22:14:09

W sobotę 14 stycznia 2006 roku o godzinie 18-tej rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach za okres sprawozdawczy oraz podsumowujący...