sobota, 28 stycznia 2023r. Imienieny Walerego i Radomira
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 9 lutego 2008 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W TOKARACH

9 lutego 2008 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W TOKARACH

 
 
WALNE  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
  
      W dniu 9 lutego 2008 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2007. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w osobach: Wiceprezes Wiesław Tomczak, Komendant Gminny Stanisław Urbaniak i Członek Prezydium, a jednocześnie Kapelan Straży pożarnych Powiatu Tureckiego ks. Antoni Janicki. W zebraniu uczestniczyli: Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn Henryk Binkowski  i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tokarach Ewa Wojtczak. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Henryk Kaźmierczak. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Krzysztofa Kolendę,  na protokolanta - Jacka Goślińskiego. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Mariusz Jatczak, Krzysztof Osiborski i Andrzej Krotowski. W zebraniu na 53 członków czynnych uczestniczyło 43 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Naczelnik Tomasz Gidelski, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Wiceprezes Krzysztof Śledź , a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Zygmunt Tomczak. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2007. W wolnych wnioskach i dyskusji poruszono sprawy zmian w statucie jednostki, modernizacji i naprawy samochodu bojowego, remontu strażnicy oraz działalności orkiestry dętej. Walne Zebranie przyjęło plan działalności na 2008 r. oraz podjęło uchwały w sprawie: zmian w statucie jednostki, zatwierdzającej zmiany w składzie Zarządu, podwyższenia składki członkowskiej i działalności organizacyjno-programowej.
 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl