poniedziałek, 02 października 2023r. Imienieny Teofila i Dionizego
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 2 lutego 2007 r. - WALNE ZERANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W TOKARACH

2 lutego 2007 r. - WALNE ZERANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W TOKARACH

 
 
WALNE  ZEBRANIE
  
      W dniu 2 lutego 2007 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2006. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w osobach: Komendant Gminny Stanisław Urbaniak i Członek Prezydium ks. Antoni Janicki. W zebraniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku Zbigniew Gradecki, Wicestarosta Turecki Krzysztof Kolenda, Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak  i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tokarach Ewa Wojtczak. Otwarcia zebrania dokonał Wiceprezes-Naczelnik Kazimierz Michalak. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Krzysztofa Kolendę,  na protokolanta -  Halinę Ambroziak-Juszczak. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Jan Jatczak, Tomasz Gidelski i Krzysztof Śledź. W zebraniu na 50 członków czynnych uczestniczyło 41 członków i na 8 członków MDP uczestniczyło 8 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Wiceprezes-Naczelnik Kazimierz Michalak, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Wiceprezes Krzysztof Śledź , a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Zygmunt Tomczak. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2006. W związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji Prezesa przez Dariusza Ikrzaka do składu Zarządu wybrano Henryka Kaźmierczaka i powierzono mu funkcję Prezesa Zarządu. W wolnych wnioskach i dyskusji poruszono sprawy włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, wynagrodzenia za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych oraz wykorzystania koty 15.000 złotych z budżetu gminy na doposażenie i rozwój Orkiestry Dętej. Walne Zebranie przyjęło plan działalności na 2007 r. oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.
 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl