sobota, 28 stycznia 2023r. Imienieny Walerego i Radomira
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 15 stycznia 2011 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W TOKARACH

15 stycznia 2011 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W TOKARACH

 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
 
W sobotę 15 stycznia 2011 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu Henryk Kaźmierczak witając przybyłych gości i członków jednostki. W zebraniu uczestniczyli reprezentujący Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie: Wiceprezesi Jan Adamczyk i Grzegorz Dzikowski, Komendant Gminny Stanisław Urbaniak   i Członek Prezydium ks. Antoni Janicki. Władze Samorządowe reprezentowali: Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak i Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn Tadeusz Krupiński. W zebraniu uczestniczył również były Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn Henryk Binkowski. Zebraniu przewodniczył Krzysztof Śledź, protokołowała Halina Ambroziak-Juszczak, a Komisję Uchwał i Wniosków tworzyli: Przewodniczący Krzysztof Osiborski, Sekretarz Piotr Ogłaza i Członek Komisji Krystian Szprync. W zebraniu na 52 członków czynnych uczestniczyło 34 członków. Sprawozdanie z działalności oraz plan działalności przedstawił Zastępca Naczelnika Tomasz Musiałowski, sprawozdanie finansowe oraz plan budżetu przedstawił Wiceprezes Krzysztof Śledź, a sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Zygmunt Tomczak. Po przedstawionych sprawozdaniach i planach Walne Zebranie w głosowaniu jawnym udzieliło jednogłośnie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. Następnie Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Jan Adamczyk przedstawił działalność Zarządu w minionym roku   i kadencji, przedstawił zamierzenia i budżet na rok 2011 oraz omówił sprawy proceduralne związane z wyborami Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej OSP i Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie na kadencję 2011-2016, a także Delegatów na X Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie. Komendant Gminny Stanisław Urbaniak przekazał w imieniu Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Zenona Tomczyka i swoim własnym podziękowania za pracę w minionej kadencji wręczając stosowny list na ręce Prezesa Zarządu Henryka Kaźmierczaka. Podziękowania i list na ręce Prezesa Zarządu Henryka Kaźmierczaka przekazał też w imieniu Samorządu Gminy Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak. Po tych wystąpieniach nastąpiły wybory władz w głosowaniu jawnym, w wyniku których: dotychczasowego Prezesa Zarządu Henryka Kaźmierczaka zastąpił Andrzej Piątkowski, natomiast Henryk Kaźmierczak został Wiceprezesem, dotychczasowego Wiceprezesa-Naczelnika Tomasza Gidelskiego zastąpił Krzysztof Śledź – dotychczasowy Wiceprezes, a Zastępcę Naczelnika Tomasza Musiałowskiego zastąpił Mariusz Jaśkiewicz – dotychczasowy Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, natomiast Tomasz Musiałowski został Członkiem Zarządu, dotychczasowego Sekretarza Jacka Goślińskiego zastąpił Piotr Ogłaza. Skład Komisji Rewizyjnej został zmniejszony do trzech osób, jej Przewodniczącym pozostał Zygmunt Tomczak, natomiast dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Mariusza Jaśkiewicza zastąpił Stanisław Skonieczny, a sekretarza Krzysztofa Szczecińskiego dotychczasowy Członek Zarządu Andrzej Krotowski.  Końcowe wyniki przedstawiają się następująco:
ZARZĄD
1. Prezes – Andrzej Piątkowski
2. Wiceprezes-Naczelnik – Krzysztof Śledź
3. Wiceprezes – Henryk Kaźmierczak
4. Zastępca Naczelnika – Mariusz Jaśkiewicz
5. Sekretarz – Piotr Ogłaza
6. Skarbnik – Konrad Ambroziak
7. Gospodarz – Wiesław Dzikowski
8. Kronikarz – Mariusz Jatczak
9. Członek Zarządu – Tomasz Musiałowski
KOMISJA REWIZYJNA
1. Przewodniczący – Zygmunt Tomczak
2. Wiceprzewodniczący – Stanisław Skonieczny
3. Sekretarz – Andrzej Krotowski
PRZEDSTAWICIELE DO ZOG ZOSP RP W KAWĘCZYNIE
1. Henryk Kaźmierczak – Wiceprezes
2. Krzysztof Śledź – Wiceprezes-Naczelnik
DELEGACI NA X ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W KAWĘCZYNIE
1. Andrzej Piątkowski – Prezes
2. Krzysztof Śledź – Wiceprezes-Naczelnik
3. Henryk Kaźmierczak – Wiceprezes
4. Zygmunt Tomczak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Tadeusz Bąk – Członek OSP
W kolejnym punkcie głos zabrali zaproszeni goście. Na zakończenie Walne Zebranie przyjęło jednogłośnie uchwały przedstawione przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 
 
                                                                              Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl