sobota, 28 stycznia 2023r. Imienieny Walerego i Radomira
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 21 lutego 2009 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W SKARŻYNIE

21 lutego 2009 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W SKARŻYNIE

 
WALNE  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
  
      W dniu 21 lutego 2009 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2008. Zebranie obsłużyli: Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Wiesław Tomczak i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Jacek Pawlak. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego ks. Antoni Janicki, przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Turku mł.kpt. Marcin Dzieran, Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak, Komendant Gminny ZOSP RP w Kawęczynie Stanisław Urbaniak oraz sołtys sołectwa Skarżyn Edward Tobijas. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Jan Adamczyk. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Dariusza Siemiątkowskiego,  na protokolanta - Stanisława Jaśkiewicza. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Robert Maćczak, Jerzy Smak i Marian Smak. W zebraniu na 40 członków czynnych uczestniczyło 21 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Jan Adamczyk, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił  Skarbnik Kazimierz Antczak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Józef Mikosik . Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2008. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2009 r. oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.
 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl