sobota, 28 stycznia 2023r. Imienieny Walerego i Radomira
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 19 stycznia 2008 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W SKARŻYNIE

19 stycznia 2008 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W SKARŻYNIE

 
 
WALNE  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
  
      W dniu 19 stycznia 2008 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2007. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w osobach: Prezes Zenon Tomczyk, Komendant Gminny Stanisław Urbaniak i Członek Prezydium, a jednocześnie Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego ks. Antoni Janicki. W zebraniu uczestniczyli: Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Turku st.kpt. Piotr Pieśkiewicz. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Jan Adamczyk. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Dariusza Siemiątkowskiego,  na protokolanta - Stanisława Jaśkiewicza. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Maciej Adamczyk, Artur Łakomy i Grzegorz Górski . W zebraniu na 40 członków czynnych uczestniczyło 21 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Jan Adamczyk, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił  Skarbnik Kazimierz Antczak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Józef Mikosik . Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2007. Walne Zebranie przyjęło plan działalności na 2008 r. oraz podjęło uchwały w sprawie: zmian w statucie jednostki, zakupu nowego sztandaru i działalności organizacyjno-programowej.
 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl