sobota, 28 stycznia 2023r. Imienieny Walerego i Radomira
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 8 stycznia 2006 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W MARIANOWIE

8 stycznia 2006 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W MARIANOWIE

 
 
 
 
 
 
 
WALNE ZEBRANIE
 
 
 
         W niedzielę 8 stycznia 2006 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie. Zebranie otworzył i powitał przybyłych gości oraz członków OSP Prezes Zarządu Wiesław Tomczak. W zebraniu uczestniczyli Członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie: Prezes Zenon Tomczyk, Komendant Gminny Stanisław Urbaniak i Członek Prezydium ks. Antoni Janicki (Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego). Władze samorządowe reprezentował Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak. Następnie Walne Zebranie dokonało wyboru Przewodniczącego Zebrania w osobie Kazimierza Kaczmarka, Protokolanta w osobie Jacka Pawlaka oraz Komisji Uchwał i Wniosków w osobach: Zenon Gośliński, Stanisław Chmiela i Irosław Górski. Sprawozdania przedstawili: sprawozdanie z działalności - Prezes Zarządu Wiesław Tomczak, sprawozdanie finansowe - Skarbnik Tadeusz Rosiak oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - Członek Komisji Stanisław Chmiela. Projekt planu działalności i planu finansowego na 2006 rok przedstawił Naczelnik Józef Rosiakowski. Po krótkiej dyskusji oraz wystąpieniach Wójta Gminy Kawęczyn Jana Nowaka i Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Zenona Tomczyka Walne Zebranie na wniosek Komsji Rewizyjnej udzieliło jednogłośnie w głosowaniu jawnym absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. W następnej kolejności w głosowaniach jawnych odbyły się wybory Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej OSP i Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie na kadencję 2006-2011 oraz Delegatów na IX Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie. Składy przedstawiają się następująco:
 
ZARZĄD  OSP 
1. Prezes  -  Wiesław Tomczak
2. Naczelnik  -  Józef Rosiakowski
3. Wiceprezes  -  Kazimierz Kowalski
4. Zastępca Naczelnika  -  Kazimierz Kaczmarek
5. Sekretarz  -  Jacek Pawlak
6. Skarbnik  -  Tadeusz Rosiak
7. Gospodarz  -  Zdzisław Jasiak
8. Członek Zarządu  -  Karol Rosiak
9. Członek Zarządu  -  Mariusz Tomczak
 
KOMISJA  REWIZYJNA  OSP
1. Przewodniczący  -  Paweł Iwaniak
2. Wiceprzewodniczący  -  Zdzisław Filipiak
3. Sekretarz  -  Marcin Heresztyn
4. Członek Komisji  -  Tomasz Kustosz
5. Członek Komisji  -  Mateusz Pacześny
 
PRZEDSTAWICIELE  DO ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W KAWĘCZYNIE 
1. Wiesław Tomczak  -  Prezes
2. Józef Rosiakowski  -  Naczelnik
 
DELEGACI  NA  IX  ZJAZD  ODDZIAŁU  GMINNEGO  ZOSP  RP  KAWĘCZYNIE
1. Wiesław Tomczak  -  Prezes
2. Józef Rosiakowski  -  Naczelnik
3. Jacek Pawlak  -  Sekretarz
 
W kolejnym punkcie głos zabierali: Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak, Komendant Gminny ZOSP RP w Kawęczynie Stanisław Urbaniak, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie ks. Antoni Janicki i Prezes Zarządu OSP w Marianowie Wiesław Tomczak. Zebranie zakończyło się podjęciem uchwał przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 
 
                                                                                                 Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl