sobota, 28 stycznia 2023r. Imienieny Walerego i Radomira
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 6 stycznia 2013 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W MARIANOWIE

6 stycznia 2013 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W MARIANOWIE

 
 WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
 
W dniu 6 stycznia 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2012. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w osobach: Prezes Jarosław Pasik  oraz Członkowie Prezydium: Henryk Antczak i ks. Antoni Janicki. W zebraniu uczestniczył jako zaproszony gość Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak. Zebranie otworzył  Prezes Wiesław Tomczak. Na Przewodniczącego Zebrania wybrano Kazimierza Kaczmarka,  na protokolanta - Jacka Pawlaka. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Łukasz Kaczmarek, Tomasz Kustosz i Mariusz Tomczak. W zebraniu na stan 30 członków czynnych uczestniczyło 16 członków oraz na stan 1 członka honorowego -  1 członek. Sprawozdanie z działalności jednostki przedstawił Prezes Wiesław Tomczak, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Tadeusz Rosiak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Łukasz Kaczmarek. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2012. W wolnych wnioskach i dyskusji poruszono tematy związane ze spłatą zaciągniętego kredytu na pokrycie dachu strażnicy oraz organizacją Gminnych Obchodów Dnia Strażaka. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2013 rok oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.
 
 
                                                                                               Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl