niedziela, 23 lutego 2020r. Imienieny Romany i Damiana
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 6 stycznia 2012 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W MARIANOWIE

6 stycznia 2012 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W MARIANOWIE

 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
 
W dniu 6 stycznia 2012 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2011. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w osobach: Wiceprezes Jan Adamczyk i Członek Prezydium ks. Antoni Janicki. W zebraniu uczestniczył jako zaproszony gość Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak. Zebranie otworzył  Prezes Wiesław Tomczak. Na Przewodniczącego Zebrania wybrano Kazimierza Kaczmarka,  na protokolanta - Jacka Pawlaka. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Tomasz Kustosz, Karol Rosiak i Mariusz Tomczak. W zebraniu na stan 35 członków czynnych uczestniczyło 19 członków oraz na stan 1 członka honorowego -  1 członek. Sprawozdanie z działalności jednostki przedstawił Prezes Wiesław Tomczak, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Tadeusz Rosiak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Józef Rosiakowski. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2011. W wolnych wnioskach i dyskusji poruszono tematy związane z pokryciem dachu na strażnicy oraz obsługą zawodów konnych.  Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2012 rok oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej. 
 
                                                                                               Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2018

POZYSKANO NA INWESTYCJE 931 617,00 zł WARTOŚC INWESTYCJI 2 372 306,30 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl