sobota, 28 stycznia 2023r. Imienieny Walerego i Radomira
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 27 stycznia 2007 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W KAWĘCZYNIE

27 stycznia 2007 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W KAWĘCZYNIE

 
 
WALNE  ZEBRANIE
  
      W dniu 27 stycznia 2007 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2006. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w osobach: Wiceprezes Jan Adamczyk, Wiceprezes, Grzegorz Dzikowski, Komendant Gminny Stanisław Urbaniak i Członek Prezydium ks. Antoni Janicki. W zebraniu uczestniczyli: Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak oraz Komendant Powiatowy PSP w Turku bryg. Leonard Soja. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Wojciech Dytwiński. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Henryka Antczaka,  na protokolanta -  Dominika Rykowskiego. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Henryk Binkowski, Marian Balcerzak i Paweł Serafiński. W zebraniu na 64 członków czynnych uczestniczyło 41 członków, na 4 członków honorowych uczestniczyło 2 członków, na 8 członków wspierających uczestniczyło 2 członków i na 20 członków MDP uczestniczyło 3 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Wojciech Dytwiński, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Marian Raszewski, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Jarosław Binkowski. W dyskusji nad sprawozdaniami wnioskowano o uszczegółowienie sprawozdania finansowego. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2006. W wolnych wnioskach i dyskusji poruszono sprawy uzupełnienia umundurowania oraz podjęcia uchwały w sprawie obchodów 50-lecia jednostki. Walne Zebranie przyjęło plan działalności na 2007 r. oraz podjęło uchwały w sprawie działalności organizacyjno-programowej i zorganizowania uroczystości obchodów jubileuszowych 50-lecia OSP w Kawęczynie.
 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl