sobota, 28 stycznia 2023r. Imienieny Walerego i Radomira
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 26 stycznia 2013 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W KAWĘCZYNIE

26 stycznia 2013 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W KAWĘCZYNIE

 
 WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
 
W dniu 26 stycznia 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2012. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie: Wiceprezes Wiesław Tomczak i Komendant Gminny Stanisław Urbaniak. W zebraniu uczestniczyli jako zaproszeni goście: Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak, Dowódca JRG w Turku kpt. Arkadiusz Janaszkiewicz oraz delegacje OSP z Paprotni i Kun. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Wojciech Dytwiński. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Henryka Binkowskiego,  na protokolanta - Przemysława Przybylaka. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Józef Jasiak, Marian Raszewski i Andrzej Serafiński. W zebraniu na  60 członków czynnych uczestniczyło 38 członków, na  4 członków honorowych uczestniczyło 3 członków i na 10 członków wspierających - 5 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Wojciech Dytwiński, sprawozdanie i  projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Paweł Serafiński, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Jarosław Binkowski, a projekt planu działalności na 2013 rok - Wiceprezes-Naczelnik Krzysztof Dytwiński. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2012. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2013 rok, podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej oraz przyjęło do realizacji wnioski dotyczące: odpisania 1% podatku na rzecz OSP i zakupu nowego samochodu bojowego.
 
 
                                                                                               Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl