sobota, 28 stycznia 2023r. Imienieny Walerego i Radomira
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 22 stycznia 2011 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W KAWĘCZYNIE

22 stycznia 2011 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W KAWĘCZYNIE

 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
 
W sobotę 22 stycznia 2011 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie. Zebranie otworzył witając jednocześnie przybyłych gości Prezes Zarządu Wojciech Dytwiński. Wśród gości byli: Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego i Organizacyjno-Kadrowego Komendy Powiatowej PSP w Turku mł.bryg. Robert Bącała, a także reprezentujący Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie: Komendant Gminny Stanisław Urbaniak oraz Członkowie Prezydium ks. Antoni Janicki i Adrian Kwinciak. Zebranie przeprowadzili: Przewodniczący Zebrania Henryk Antczak, Protokolant Paweł Serafiński oraz Komisja Uchwał i Wniosków: Przewodniczący Henryk Binkowski, Sekretarz Sylwester Kasprzak oraz Członek Komisji Józef Jasiak. W zebraniu na 52 członków czynnych uczestniczyło 34 członków, na 6 członków honorowych -  5 członów oraz na 12 członków wspierających – 4 członków. Sprawozdania za okres sprawozdawczy i plany na rok 2011 przedstawili: sprawozdanie z działalności – Prezes Zarządu Wojciech Dytwiński, sprawozdanie finansowe – Skarbnik Marian Raszewski, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Jarosław Binkowski, plan działalności – Naczelnik Krzysztof Dytwiński i plan finansowy – Skarbnik Marian Raszewski. Po krótkiej dyskusji Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło w głosowaniu jawnym jednogłośnie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. Następnie Komendant Gminny ZOSP RP w Kawęczynie Stanisław Urbaniak oraz Członkowie Prezydium ks. Antoni Janicki i Adrian Kwinciak przedstawili działalność Zarządu w minionym roku i kadencji, zamierzenia i budżet na rok 2011 oraz omówili sprawy proceduralne związane z wyborami Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej OSP i Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie na kadencję 2011-2016, a także Delegatów na X Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie. Komendant Gminny Stanisław Urbaniak przekazał również w imieniu Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Zenona Tomczyka i swoim własnym podziękowania za pracę w minionej kadencji wręczając stosowny list na ręce Prezesa Zarządu Wojciecha Dytwińskiego. Przekazał też jako Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kawęczyn podziękowania i list w imieniu Samorządu Gminy. Po tych wystąpieniach nastąpiły wybory władz w głosowaniu jawnym. Dotychczasowego Wiceprezesa Henryka Rosiakowskiego zastąpił Henryk Antczak – dotychczasowy Sekretarz, a Sekretarzem został Paweł Serafiński – dotychczasowy Członek Zarządu. Wybrano Gospodarza, którym został Tomasz Serafiński oraz Członka Zarządu, którym został Tomasz Kalinowski. Skład Komisji Rewizyjnej został zmniejszony do trzech osób, z jej dotychczasowego składu pozostał tylko Jarosław Binkowski wybrany dalej Przewodniczącym, natomiast Sekretarzem wybrany został Michał Pusty oraz Członkiem Komisji Marcin Kotas. Składy osobowe Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej OSP, Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie na kadencję 2011-2016 oraz Delegatów na X Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie przedstawiają się następująco:
ZARZĄD
1. Prezes – Wojciech Dytwiński
2. Wiceprezes-Naczelnik – Krzysztof Dytwiński
3. Wiceprezes – Henryk Antczak
4. Zastępca Naczelnika – Rafał Gil
5. Sekretarz – Paweł Serafiński
6. Skarbnik – Marian Raszewski
7. Gospodarz – Tomasz Serafiński
8. Członek Zarządu – Józef Jasiak
9. Członek Zarządu – Tomasz Kalinowski
KOMISJA REWIZYJNA
1. Przewodniczący – Jarosław Binkowski
2. Sekretarz – Michał Pusty
3. Członek Komisji – Marcin Kotas
PRZEDSTAWICIELE DO ZOG ZOSP RP W KAWĘCZYNIE
1. Krzysztof Dytwiński – Wiceprezes-Naczelnik
2. Henryk Antczak – Wiceprezes
DELEGACI NA X ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W KAWĘCZYNIE
1. Wojciech Dytwiński – Prezes
2. Krzysztof Dytwiński – Wiceprezes-Naczelnik
3. Henryk Antczak – Wiceprezes
4. Paweł Serafiński – Sekretarz
5. Jarosław Binkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
W kolejnym punkcie głos zabrali zaproszeni goście. Na zakończenie Walne Zebranie przyjęło jednogłośnie uchwały przedstawione przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 
                                                                                           Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl