sobota, 28 stycznia 2023r. Imienieny Walerego i Radomira
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 17 stycznia 2009 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W KAWĘCZYNIE

17 stycznia 2009 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W KAWĘCZYNIE

 
WALNE  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
  
      W dniu 17 stycznia 2009 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2008. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w osobach: Komendant Gminny Stanisław Urbaniak i Członek Prezydium, a jednocześnie Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego ks. Antoni Janicki. W zebraniu uczestniczyli jako zaproszeni goście: Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak oraz Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Turku kpt. Arkadiusz Janaszkiewicz. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Wojciech Dytwiński. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Henryka Antczaka,  na protokolanta - Pawła Serafińskiego. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Wojciech Fryga, Józef Jasiak i Sylwester Kasprzak. W zebraniu na  64 członków czynnych uczestniczyło  40 członków, na 6 członków honorowych uczestniczyło 4 członków i na 7 członków wspierających uczestniczył 1 członek. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Wojciech Dytwiński, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Marian Raszewski, a  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Jarosław Binkowski. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2008. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2009 rok oraz podjęło uchwały w sprawie:  zakupu w  2009 roku  samochodu pożarniczego typu średniego i działalności organizacyjno-programowej.  
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl