sobota, 28 stycznia 2023r. Imienieny Walerego i Radomira
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator HISTORIA POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GŁUCHOWIE

HISTORIA POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GŁUCHOWIE

 
Do prawidłowego otwierania strony należy użyć przeglądarki Windows Internet Explorer
 
 
 
 
 
 
 
 
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
 W GŁUCHOWIE
 
 
 
 
          Ochotnicza Straż Pożarna w Głuchowie powstała w 1946 roku, a jej głównym założycielem był Gromadziński Jan. Pierwszy Zarząd wybrany został w składzie: Prezes - Gromadziński Jan, Naczelnik - Pietrzak Ignacy, Zastępca Naczelnika - Jędrzejczak Piotr, Sekretarz - Czechowski Władysław, Skarbnik - Kustosz Józef i Gospodarz - Kustosz Stanisław. W 1948 roku funkcję Prezesa objął Koziarek Antoni. Z dochodów uzyskanych z pierwszej zorganizowanej imprezy, którą była zabawa taneczna zakupione zostały 24 czapki dla wszystkich strażaków. W 1949 roku z funduszy uzyskanych od Koła Łowieckiego za udostępnienie terenów łowieckich wsi Głuchów zakupiono pierwszą pompę ręczną. Zakupiony sprzęt przechowywany był w budynkach parafialnych. Kolejnym zakupem był zakup płaszczy, z których następnie zostało uszytych 17 mundurów wyjściowych. W 1953 roku Prezesem został wybrany Koziarek Radosław, syn dotychczasowego Prezesa Koziarka Antoniego. Za jego kadencji Zarząd OSP w Głuchowie zakupił działkę i materiały budowlane na budowę strażnicy, którą oddano do użytku w 1960 roku. Oprócz działalności pożarniczej i gospodarczej jednostka rozwijała działalność kulturalną i oświatową poprzez działający Amatorski Zespół Teatralny, którym kierował Prezes Koziarek Radosław. Teatr ten występował nie tylko w Głuchowie lecz również w okolicznych wsiach. Za działalność kulturalną OSP otrzymała od Prezydium Powiatowej Rady Narodowej telewizor marki "SZMARAGD". Był to pierwszy telewizor we wsi, wokół którego gromadziła się miejscowa ludność. W 1965 roku Prezesem został Sukienniczak Wiktor, za kadencji którego jednostka otrzymała nową motopompę M-400. W 1970 roku funkcję Naczelnika objął Gidelski Stefan, a następnie Wesołek Henryk. W tym okresie jednostka otrzymała motopompę M-800. W 1980 roku funkcję Prezesa objął Konopiński Czesław, rozpoczynając dzieło przebudowy i modernizacji remizy. Podstawowy skład Zarządu w tym czasie stanowili: Prezes - Konopiński Czesław, Naczelnik - Wesołek Henryk, Sekretarz - Buda Marian i Skarbnik - Górski Tadeusz. Po nagłej śmierci Prezesa Konopińskiego Czesława w dniu 20 czerwca 1983 roku kontynuatorem dzieła został Pasik Zygmunt, któremu funkcję Prezesa powierzono w dniu 14 stycznia 1984 roku. Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w 1987 roku dokonano wyboru nowego Zarządu, w skład którego weszli: Prezes - Pasik Zygmunt, Naczelnik - Wesołek Henryk, Wiceprezes - Czyżak Władysław, Zastępca Naczelnika - Grzesiak Julian, Sekretarz - Buda Marian, Skarbnik - Górski Tadeusz i Gospodarz - Pietrzak Marian. Podczas funkcjonowania tego Zarządu, w dniu 18 września 1988 roku nastąpiło oddanie do użytku budynku nowej strażnicy. W dniu 10 lutego 1990 roku zmarł nagle Prezes Pasik Zygmunt. Jego następcą z dniem 17 lutego 1990 roku został dotychczasowy Wiceprezes Czyżak Władysław. W 1991 roku rozpoczyna się kolejna kadencja, na początku której Zarząd działał w składzie: Prezes - Czyżak Władysław, Naczelnik - Wesołek Henryk, Wiceprezes - Balcerzak Andrzej, Wiceprezes - Kwinciak Krzysztof, Sekretarz - Buda Marian, Skarbnik - Grzesiak Julian, Kronikarz - Szuszwalak Jan, Gospodarz - Pietrzak Marian i Członek Zarządu odpowiedzialny za działalność  MDP - Gidelski Jacek.   Za  kadencji  tego Zarządu   w  1991 roku zakupiony 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
został od jednostki OSP w Kawęczynie samochód marki "Żuk" wraz z uzbrojeniem. Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 8 lutego 1992 roku nastąpiła zmiana Naczelnika. Nowym Naczelnikiem został wybrany Kwinciak Krzysztof. W 1993 roku wykonane zostały prace budowlane przy strażnicy polegające na położeniu tynków zewnętrznych i częściowym malowaniu - malowanie drzwi i okien. W dniu 4 maja 1994 roku odbyły się uroczystości gminne "Dnia Strażaka", które zostały połączone z nadaniem oraz wręczeniem jednostce sztandaru. Jednostce za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej został przyznany Srebrny Medal  "Za Zasługi dla Pożarnictwa". Uroczystość poprzedziła Msza Święta, która  została  odprawiona w Kościele w Głuchowie. W czasie Mszy Świętej  dokonane zostało poświęcenie sztandaru. Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w 1996 roku nastąpiły częściowe zmiany w składach władz OSP. Do Zarządu wybrani zostali i po ukonstytuowaniu się przyjęli funkcje: Prezes - Czyżak Władysław, Naczelnik - Krzysztof Kwinciak, Wiceprezes - Balcerzak Andrzej, Wiceprezes - Czechowski Alojzy, Zastępca Naczelnika - Chojnacki Stanisław, Sekretarz - Buda Marian, Skarbnik - Grzesiak Julian, Kronikarz - Szuszwalak Jan i  Gospodarz - Pietrzak Marian. Do  Komisji Rewizyjnej wybrani zostali i po ukonstytuowaniu się przyjęli funkcje: Przewodniczący - Bajan Stanisław, Członek Komisji - Kustosz Tadeusz i  Członek Komisji - Rosiak Stanisław. W dniu 23 lutego 1997 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie i przekazanie do użytku samochodu bojowego "Star" w całości skarosowanego w czynie społecznym przez  miejscowych strażaków, a w szczególności przez Czechowskiego Alojzego. W dniu 10 października 1997 roku zmarł nagle Prezes Czyżak Władysław. W dniu 7 lutego 1998 roku funkcję Prezesa objął  dotychczasowy Wiceprezes Balcerzak Andrzej. Nastąpiły również dalsze zmiany:  funkcję Wiceprezesa objął pełniący  dotychczas funkcję Zastępcy Naczelnika Chojnacki Stanisław, a funkcję Zastępcy Naczelnika - Gidelski Zbigniew. Kolejna zmiana władz nastąpiła podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego dnia 3 lutego 2001 roku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do Zarządu wybrani zostali i po ukonstytuowaniu  się przyjęli funkcje: Prezes - Balcerzak Andrzej, Naczelnik - Kwinciak Krzysztof, Wiceprezes - Czechowski Alojzy, Wiceprezes - Królak Jan, Zastępca Naczelnika - Chojnacki Stanisław, Sekretarz - Buda Marian, Skarbnik - Grzesiak Julian, Gospodarz - Szuszwalak Jan i Kronikarz - Wypych Piotr. Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali i po ukonstytuowaniu się przyjęli funkcje: Przewodniczący - Gidelski Zbigniew oraz Członkowie Komisji: Grzesiak Mariusz, Kwinciak Adrian, Owczarek Mirosław i Rosiak Stanisław. W dniu 27 września 2004 roku po ciężkiej chorobie zmarł Prezes Balcerzak Andrzej. Od 15 lutego 2005 roku do końca kadencji obowiązki Prezesa pełnił Wiceprezes Czechowski Alojzy. Według danych statystycznych na koniec 2005 roku jednostka liczyła: 50 członków czynnych, 3 członków  honorowych,  8 członków MDP dziewcząt i  8 członków MDP chłopców,  posiadała wyszkolonych: 2 dowódców OSP, 3 operatorów sprzętu i 10 szeregowców, brała udział w działaniach ratowniczych w 3 zdarzeniach na terenie gminy z ogólną liczbą 14 ratowników oraz uczestniczyła w zawodach sportowo-pożarniczych: gminnych - w grupie OSP, KDP, MDP dziewcząt i MDP chłopców, powiatowych - w grupie OSP i KDP oraz o Puchar Niemiec według międzynarodowego regulaminu CTIF w grupie OSP. Kolejna zmiana władz OSP nastąpiła podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 4 lutego 2006 roku. Do Zarządu wybrani zostali i po ukonstytuowaniu przyjęli funkcje:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezes - Kwinciak Krzysztof, Naczelnik - Kwinciak Adrian, Wiceprezes - Królak Jan, Wiceprezes - Wypych Piotr, Zastępca Naczelnika - Chojnacki Stanisław, Sekretarz - Pasik Jarosław, Skarbnik - Grzesiak Julian, Kronikarz - Grzesiak Mariusz i Gospodarz - Szuszwalak Jan. Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali i po ukonstytuowaniu się przyjęli funkcje: Przewodniczący - Czechowski Alojzy, Wiceprzewodniczący - Jeżykowski Janusz,  Sekretarz - Szymczak Tomasz,  Członek Komisji - Kowalczyk Andrzej i Członek Komisji - Rosiak Stanisław. W dniu 20 maja 2006 roku jednostka obchodziła jubileusz 60-lecia  swojego powstania. Obchody zostały połączone z gminnym świętem "Dnia Strażaka".  Uroczystości rozpoczęły się zbiórką na placu przy  kościele w Głuchowie, przemarszem do Kościoła oraz Mszą Świętą w intencji strażaków i ich rodzin koncelebrowaną przez ks. Stanisława Kiermasza - Proboszcza Parafii Głuchów i ks. Antoniego Janickiego - Kapelana Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz na plac przy strażnicy OSP w Głuchowie gdzie odbyły się główne uroczystości. Były odznaczenia, wystąpienia okolicznościowe, podziękowania i gratulacje dla jubilatów.  Według danych statystycznych na koniec 2006 roku jednostka liczyła: 52 członków czynnych, 3 członków  honorowych,  16 członków MDP dziewcząt i  8 członków MDP chłopców,  posiadała wyszkolonych: 2 dowódców OSP, 3 operatorów sprzętu i 10 szeregowców, brała udział w działaniach ratowniczych w 5 zdarzeniach na terenie gminy z ogólną liczbą 15 ratowników oraz uczestniczyła w zawodach sportowo-pożarniczych: gminnych - w grupie OSP, KDP, MDP dziewcząt i MDP chłopców, wojewódzkich - w grupie OSP oraz o Puchar Niemiec według międzynarodowego regulaminu CTIF w grupie OSP.   W dniu 19 sierpnia 2007 roku drużyna OSP z Głuchowa wzięła udział w IV Europejskich i  VII Krajowych Zawodach Sikawek Konnych  Cichowo  '2007,  które odbyły się  w  Cichowie,  powiat kościański,  województwo wielkopolskie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
W zawodach udział wzięło: 19 kobiecych drużyn  pożarniczych, 58 męskich drużyn pożarniczych oraz 5 drużyn zagranicznych - z Czech i z Węgier. Drużyna z Głuchowa w konkurencji zdejmowanych pomp zdobyła 22 punkty za wygląd sikawki, czas ćwiczeń bojowych wyniósł 48 sekund, co dało drużynie w punktacji końcowej 26 punktów i II miejsce. Sikawką z Głuchowa powoził czwórką swoich koni Mirosław Grudziński ze Żdżar. Skład drużyny przedstawiał się następująco: Adrian Kwinciak – dowódca, Jarosław Pasik, Tomasz Szymczak, Tomasz Chojnacki, Marcin Kwinciak, Mariusz Wypych, Mirosław Choręziak, Adam Grudziński i Mirosław Grudziński, a opiekunem był  Prezes Krzysztof Kwinciak.  Według danych statystycznych na koniec 2007 roku jednostka liczyła:  53 członków czynnych,  3 członków  honorowych   i   8 członków MDP dziewcząt,  posiadała wyszkolonych: 1 naczelnika OSP, 2 dowódców OSP, 3 kierowców operatorów sprzętu, 1 ratownika medycznego, 1 ratownika technicznego i 10 strażaków ratowników OSP, brała udział w działaniach ratowniczych: w 3 pożarach na terenie Gminy z ogólną liczbą 8 ratowników i w 3 miejscowych zagrożeniach na terenie Gminy polegających na usuwaniu skutków wichury z ogólną liczbą 8 ratowników  oraz uczestniczyła w gminnych i  powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w grupie OSP i KDP. W 2007 roku na zabezpieczenie działalności ratowniczej jednostki poniesione zostały wydatki w kwocie 32.870 zł. , w tym: Gmina - 8.870 zł., Starostwo - 2.500 zł., firmy ubezpieczeniowe - 10.000 zł., Bank Spółdzielczy w Malanowie - 1.000 zł.  i  środki własne jednostki - 10.500 zł. W dniu 5 lipca 2008 roku na stadionie w Lądku, powiat słupecki, województwo wielkopolskie odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn OSP wg. regulaminu CTIF. W zawodach udział wzięło 18 drużyn. Zawody rozgrywane były w konkurencjach: ćwiczenie bojowe i bieg sztafetowy, wykonywanych zgodnie z regulaminem CTIF. W zawodach tych uczestniczyła i wygrała je drużyna OSP z Głuchowa w składzie: Jarosław Pasik, Adrian Kwinciak, Sebastian Kwinciak, Piotr Pasik, Mateusz Dewicki, Mariusz Wypych, Marcin Kwinciak, Mirosław Choronży, Arkadiusz Sukienniczak i Zbigniew Walaszczyk. W  dniach 16-17 sierpnia 2008 roku w Lądku odbyły się Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze według międzynarodowego regulaminu CTIF. Rozgrywki te były jednocześnie eliminacjami do udziału w XIV Międzynarodowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych CTIF, które odbędą się w Ostrawie (Czechy) w lipcu 2009 roku. W zawodach tych wystąpili aktualni  Mistrzowie Wielkopolski,  drużyna OSP z  Głuchowa reprezentująca jednocześnie Gminę Kawęczyn, zdobywając tam Wicemistrzostwo Polski i tym samym zapewniając sobie możliwość udziału w Międzynarodowych Zawodach w Ostrawie.  Do rywalizacji zgłosiło się 55 zespołów  z jednostek PSP i OSP,  w  tym 19 drużyn kobiecych i poza klasyfikacją
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MDP Lądek. Zawodnicy z Głuchowa wystąpili w składzie: Mirosław Choronży, Mateusz Dewicki, Adrian Kwinciak - Naczelnik OSP w Głuchowie, trener drużyny, Marcin Kwinciak, Sebastian Kwinciak, Jarosław Pasik - trener drużyny, Piotr Pasik, Arkadiusz Sukienniczak, Zbigniew Walaszczyk - dowódca drużyna i Mariusz Wypych. W dniu 17 sierpnia 2008 roku w Cichowie odbyły się V Europejskie i VIII Krajowe Zawody Sikawek Konnych, w których wzięło udział około 80 drużyn z Polski i zagranicy. W zawodach w Cichowie, drugi rok z rzędu startowała drużyna  OSP  z Głuchowa zdobywając ponownie Wicemistrzostwo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polski w Kategorii Sikawek Zdejmowanych. Ponadto zaprzęg Mirosława Grudzińskiego ze Żdżar został nagrodzony pucharem za najlepiej zajeżdżone konie - zaprzęg liczył 5 koni i był ułożony w tzw. "piątkę węgierską". Drużyna wystąpiła w składzie: Grudziński Mirosław - powożący, Szymczak Tomasz - dowódca drużyny, Chojnacki Tomasz, Grudziński Adam, Grzesiak Dariusz, Kowalczyk Andrzej, Krotowski Piotr, Pakuła Adrian i Żwański Kamil. Według danych statystycznych na koniec 2008 roku jednostka liczyła:  58 członków czynnych, w tym: 54 mężczyzn i 4 kobiety,  3 członków honorowych i  8 członków MDP dziewcząt,  posiadała wyszkolonych: 2 naczelników OSP, 2 dowódców OSP, 3 kierowców operatorów sprzętu, 1 ratownika medycznego, 1 ratownika technicznego i 12 strażaków ratowników OSP, brała udział w działaniach ratowniczych: 1 pożar na terenie Gminy z ogólną liczbą 6 ratowników  oraz uczestniczyła w zawodach sportowo-pożarniczych:  gminnych w grupie OSP i KDP, wojewódzkich i krajowych według regulaminu CTIF w grupie OSP z drużyną męską.  W 2008 roku na zabezpieczenie działalności ratowniczej jednostki poniesione zostały wydatki w kwocie 79.175 zł., w tym: Gmina - 34.340 zł., Starostwo - 2.500 zł., Związek OSP RP - 27.850 zł  i  środki własne jednostki - 14.485 zł. Jednostka OSP w  Głuchowie jest  jednostką terenową  typu S-1  z samochodem typu średniego, której wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań gaśniczych. Posiada strażnicę murowaną będącą własnością jednostki, w której znajduje się garaż z jednym stanowiskiem oraz selektywne wywoływanie. 
 
UWAGA: Składy osobowe władz OSP kadencji 2001-2006 i 2006-2011 zamieszczone są na podstronie   
              OSP w Głuchowie-Składy osobowe-Zarząd/Komisja Rewizyjna 
 
 
 
                                                                                                   Opracowanie - Zenon Tomczyk 
 
( Materiały źródłowe: dane z OSP w Głuchowie oraz relacje członków OSP w Głuchowie )

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl