sobota, 28 stycznia 2023r. Imienieny Walerego i Radomira
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator HISTORIA POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BĘDZIECHOWIE

HISTORIA POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BĘDZIECHOWIE

 
Do prawidłowego otwierania strony należy użyć przeglądarki Windows Internet Explorer
 
 
 
 
 
 
 
 
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
 W BĘDZIECHOWIE
 
 
 
        
          Ochotnicza Straż Pożarna w Będziechowie powstała 10 października 1965 roku. Inicjatorem i zarazem założycielem jednostki był Roman Kęska. Podczas zebrania założycielskiego dokonano wyboru pierwszego Zarządu i pierwszej Komisji Rewizyjnej. Zarząd OSP: Prezes - Dzikowski Józef, Naczelnik - Kalinowski Ireneusz, Skarbnik - Jaworski Mieczysław, Sekretarz - Kalinowski Kazimierz i Gospodarz - Morusiński Wiktor. Komisja Rewizyjna OSP: Przewodniczący - Witaszczyk Eugeniusz i Członek Komisji - Chrostek Eugeniusz. Zarząd od pierwszych dni swojej działalności przystąpił do gromadzenia sprzętu przeciwpożarowego. Jednostka otrzymała motopompę z Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Turku. Z funduszy Gromadzkiej Rady Narodowej w Tokarach zakupione zostały pasy, hełmy i topory, a z własnych środków zakupiono czapki rogatywki. Sprzęt ten był w tym czasie przechowywany u mechanika jednostki Janiaka Stanisława. W 1971 roku podjęto decyzję o budowie strażnicy. Przy wsparciu Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Turku, Gromadzkiej Rady Narodowej w Tokarach i zaangażowaniu miejscowego społeczeństwa w 1973 roku oddano do użytku budynek strażnicy. W 1978 roku dokonano wyboru nowych władz OSP. Zarząd OSP: Prezes - Dzikowski Leonard, Naczelnik - Kalinowski Ireneusz, Skarbnik - Janiak Stanisław, Sekretarz - Chojnacki Bolesław i Gospodarz - Morusiński Wiktor. Komisja Rewizyjna OSP: Przewodniczący - Pakuła Józef, Członek Komisji - Chrostek Eugeniusz i Członek Komisji - Dzikowski Henryk. Z inicjatywy nowego Zarządu w 1979 roku zainstalowano syrenę elektryczną, nastąpiła wymiana motopompy M-400 na M-800 i zakupionych zostało 15 kompletów mundurów wyjściowych. W 1980 roku Walne Zebranie OSP podjęło uchwałę o dobudowie garażu, kuchni oraz sali na piętrze. Od tego też roku rozpoczęto gromadzenie materiałów budowlanych i podjęte zostały starania o uzyskanie dokumentacji i pozwolenia na budowę. W 1983 roku z funduszy własnych jednostki wybudowany został na działce Węckowskiego Jana  zbiornik wodny do celów przeciwpożarowych.  W 1986 roku rozpoczęto prace przy rozbudowie strażnicy. Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w 1987 roku nastąpiła zmiana władz OSP. Do Zarządu zostali wybrani i po ukonstytuowaniu się przyjęli funkcje: Prezes - Dzikowski Leonard, Naczelnik - Kalinowski Ireneusz, Wiceprezes - Dzikowski Henryk, Zastępca Naczelnika - Horenziak Ireneusz, Sekretarz - Chojnacki Bolesław, Skarbnik -Janiak Stanisław i Gospodarz - Morusiński Wiktor. W 1990 roku nastąpiła zmiana Naczelnika, którym został Michalak Grzegorz, a w 1991 roku zmiana Gospodarza, którym został Węckowski Jan. W 1991 roku dobudowywany budynek został ukończony w stanie surowym. Rok później rozpoczęto prace wykończeniowe i montaż instalacji elektrycznej. W  1995 roku jednostka w Będziechowie  otrzymała nieodpłatnie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Koninie samochód "Nysa", który został zarejestrowany do celów gospodarczych. W 1996 roku podczas Walnego Zebrania nastąpiła zmiana władz OSP. Zarząd OSP: Prezes - Dzikowski Grzegorz, Naczelnik - Michalak Grzegorz, Zastępca Naczelnika - Kurpik Grzegorz, Sekretarz - Chojnacki Bolesław, Skarbnik - Janik Andrzej, Gospodarz - Węckowski Przemysław i Kronikarz - Wolniaczyk Kazimierz. Komisja Rewizyjna OSP: Przewodniczący - Michalak Czesław, Członek Komisji - Chrostek Bogdan i Członek Komisji - Węckowski Jan. W 1997 roku nastąpiło oddanie do użytku nowego obiektu wraz ze zmodernizowaną salą w starej części strażnicy. W lutym 1998 roku Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w miejsce zmarłego Michalaka Czesława wybrany został Janicki Grzegorz. Kolejna zmiana we władzach OSP nastąpiła na Walnym Zebraniu  Sprawozdawczo-Wyborczym  w  dniu  19 stycznia 2001 roku.  Do składu  Zarządu zostali wybrani i po jego ukonstytuowaniu się przyjęli następujące funkcje:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezes - Dzikowski Grzegorz, Naczelnik - Kurpik Grzegorz, Zastępca Naczelnika - Barcki Andrzej, Sekretarz - Chojnacki Bolesław, Skarbnik - Janik Andrzej, Gospodarz - Węckowski Przemysław i Kronikarz - Wolniaczyk Kazimierz. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani i po ukonstytuowaniu się przyjęli funkcje: Przewodniczący - Janicki Grzegorz, Członek Komisji -Chrostek Bogdan i  Członek Komisji - Calak Andrzej. W 2001 roku została podjęta decyzja o zakupie samochodu pożarniczego "Żuk" od jednostki OSP w Milejowie. W dniu 24 stycznia 2004 roku na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrany został Binkowski Henryk, który zastąpił zmarłego w dniu 14 maja 2003 roku Janickiego Grzegorza. W dniu 22 stycznia 2005 roku w związku ze złożoną rezygnacją odwołany został z Członka Komisji Rewizyjnej Chrostek Bogdan, a na jego miejsce wybrany został Błaszczyk Lech. W 2005 roku w  40-tą rocznicę powstania jednostce nadany został sztandar organizacyjny ufundowany przez licznych sponsorów i miejscowe społeczeństwo. Uroczystości te, połączonez gminnymi obchodami "Dnia Strażaka" odbyły się w
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
dniu 15 maja 2005 roku. Uroczystości rozpoczęły się zbiórką i przemarszem na plac przy strażnicy, gdzie została odprawiona Msza Święta, podczas której poświęcony został sztandar. Po Mszy Świętej dokonano wręczenie sztandaru, nastąpiła dekoracja odznaczeniami pożarniczymi, były  również wystąpienia okolicznościowe gości, gratulacje i podziękowania. Według danych statystycznych na koniec 2005 roku jednostka liczyła: 32 członków czynnych, 1 członka honorowego i  8 członków MDP chłopców, posiadała wyszkolonych: 2 naczelników OSP, 2 dowódców OSP, 3 operatorów sprzętu  i  15 szeregowców, brała udział w działaniach ratowniczych w 3 zdarzeniach na terenie gminy z ogólną liczbą 15 ratowników oraz uczestniczyła w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w grupie OSP. W dniu 12 lutego 2006 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze dokonało zmian w składach władz OSP. Do składu Zarządu zostali  wybrani  i  po jego  ukonstytuowaniu się przyjęli następujące funkcje: Prezes - Dzikowski Grzegorz,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Naczelnik - Kurpik Grzegorz, Zastępca Naczelnika - Barcki Andrzej,  Sekretarz - Chojnacki Bolesław, Skarbnik - Janik Andrzej, Kronikarz - Wolniaczyk Kazimierz i  Gospodarz - Węckowski Jan. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani i po ukonstytuowaniu się przyjęli funkcje: Przewodniczący - Calak Andrzej, Wiceprzewodniczący - Błaszczyk Lech i  Sekretarz - Ruszkowski Radosław. Według danych statystycznych na koniec 2006 roku jednostka liczyła: 32 członków czynnych, 1 członka honorowego i 8 członków MDP chłopców, posiadała wyszkolonych: 2 naczelników OSP, 2 dowódców OSP, 5 operatorów sprzętu i 12 szeregowców oraz uczestniczyła w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w grupie OSP i MDP chłopców. Z dniem 24 lutego 2007 roku Prezes Zarządu Dzikowski Grzegorz będący jednocześnie radnym Rady Gminy Kawęczyn, w związku z  przepisami ustawy o samorządzie gminnym i  jednoczesnym brakiem jednoznacznej ich interpretacji złożył rezygnację z pełnionej funkcji i pracy w Zarządzie. Według  danych statystycznych  na koniec 2007 roku jednostka liczyła: 32 członków czynnych i  1 członka  honorowego, posiadała  wyszkolonych: 2 naczelników OSP, 2 dowódców OSP, 5 kierowców operatorów sprzętu i 12 strażaków ratowników OSP oraz uczestniczyła w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w grupie OSP. W 2007 roku na zabezpieczenie działalności ratowniczej jednostki poniesione zostały wydatki w kwocie 3.126 zł. - cała kwota z budżetu Gminy.  Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w  dniu 3 lutego 2008 roku dokonano uzupełnienia i zmian w składzie Zarządu. Na Prezesa Zarządu został wybrany dotychczasowy Naczelnik Kurpik Grzegorz, na Naczelnika  dotychczasowy Zastępca Naczelnika Barcki Andrzej, a na Zastępcę Naczelnika wybrany w tym dniu do składu Zarządu Rafał Błaszczyk. Według  danych statystycznych  na koniec 2008 roku jednostka liczyła: 29 członków czynnych i  1 członka  honorowego, posiadała  wyszkolonych: 2 naczelników OSP, 2 dowódców OSP, 5 kierowców operatorów sprzętu i 12 strażaków ratowników OSP, brała udział w działaniach ratowniczych:  3 pożary  na terenie Gminy z  ogólną liczbą 16 ratowników i 1 pożar poza terenem Gminy z ogólną liczbą 21 ratowników oraz uczestniczyła w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w grupie OSP. W 2008 roku na zabezpieczenie działalności ratowniczej jednostki poniesione zostały wydatki w kwocie 7.173 zł., w tym: Gmina - 6.213 zł. i środki własne - 960 zł.  Jednostka OSP w Będziechowie jest jednostką terenową  typu S-1  z samochodem typu lekkiego, której wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań gaśniczych. Posiada strażnicę murowaną będącą własnością jednostki, w której znajduje się garaż z jednym stanowiskiem. 
 
UWAGA: Składy osobowe władz OSP kadencji 2001-2006 i 2006-2011 zamieszczone są na podstronie   
              OSP w Będziechowie-Składy osobowe-Zarząd/Komisja Rewizyjna 
 
 
                                                                                     Opracowanie -  Zenon Tomczyk
 
( Materiały źródłowe: dane z OSP w Będziechowie oraz relacje członków OSP w Będziechowie )
 
 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl