środa, 26 czerwca 2019r. Imienieny Jana i Pawła
pl en de
facebook youtube twitter instagram Gmina fair play ePUAP BIP BOI
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 20 maja 2007 r. - GMINNE OBCHODY "DNIA STRAŻAKA" ŻDŻARY '2007

20 maja 2007 r. - GMINNE OBCHODY "DNIA STRAŻAKA" ŻDŻARY '2007

 
 
 
 
 
Strażackie Święto '2007
 
W niedzielne słoneczne popołudnie 20 maja 2007 roku w Żdżarach odbyły się gminne uroczystości "Dnia Strażaka". Uroczystości zostały połączone z obchodami jubileuszu 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach oraz nadaniem tej jednostce sztandaru organizacyjnego. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem strażaków wraz z pocztami sztandarowymi, orkiestrą dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach oraz zaproszonym gośćmi na plac przed strażnicą. Tutaj dowódca uroczystości, Zastępca Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach Mariusz Marciniak złożył raport Członkowi Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego  w Poznaniu, Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Turku  Zbigniewowi Gradeckiemu, o gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych do uroczystości gminnych z okazji Dnia Strażaka, jubileuszu 60-lecia i nadania sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach. Po raporcie nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt przez poczet flagowy w składzie: Jerzy Brzeziński, Radosław Gabryjaniak i Piotr Wolski. Następnie Bogumił Marciniak - Członek Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kawęczynie, Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach otwierając uroczystość powitał zaproszonych gości. Na uroczystość przybyli:
- Andrzej Jankowski - Dyrektor Biura, Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
  Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
- Zbigniew Gradecki - Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży
  Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Prezes Zarządu Oddziału
  Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Turku,
- Ks. Antoni Janicki - Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego,
  Proboszcz Parafii Tokary,
- Ryszard Bartosik - Starosta Turecki,
- Krzysztof Kolenda - Wicestarosta Turecki,
- Mł.kpt. Piotr Pieśkiewicz - Przedstawiciel Komendy Powiatowej 
  Państwowej Straży Pożarnej w Turku, 
- Janusz Wojciechowski - Wieloletni Prezes Zarządu Wojewódzkiego
  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
  w Koninie, 
- Edward Krawczyk - Kierownik Przedstawicielstwa Towarzystwa
  Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" SA w Turku,
- Witold Lewandowski - Sekretarz Nadleśnictwa Turek,
- Jan Nowak - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
  Rzeczypospolitej Polskiej w Turku, Wójt Gminy Kawęczyn,
- Edward Michalak - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn,
- Tadeusz Krupiński - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kawęczyn,
- Grzegorz Dzikowski - Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy Kawęczyn,
- Ewa Wojtczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tokarach,
- Fundatorzy sztandaru,
- Delegacja kombatantów z pocztem sztandarowym,
- Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
  Polskiej w Kawęczynie z Prezesem Zenonem Tomczykiem,
- Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
  Rzeczypospolitej Polskiej w Kawęczynie z Przewodniczącym Jackiem Pawlakiem,
- Delegacje: Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej Kopalni Węgla Brunatnego "Adamów" w Turku,
  Ochotniczych Straży Pożarnych z Dobrej i Przespolewa oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
  Gminy Kawęczyn wraz z pocztami sztandarowymi,
- Orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach z kapelmistrzem Eugeniuszem Grzelakiem,
- Przedstawiciele prasy lokalnej i telewizji kablowej.
W dalszej części Wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach Ryszard Michalski odczytał akt erekcyjny, wieloletni Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach Ryszard Jaśkiewicz przedstawił rys historyczny jednostki, a fundatorzy sztandaru dokonali symbolicznego wbicia gwoździ  w drzewiec sztandaru. Po tej części rozpoczęła się Msza Święta, podczas której został poświęcony sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach. Mszę Świętą celebrował, homilię wygłosił oraz dokonał poświęcenia sztandaru Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego, Proboszcz Parafii Tokary ks. Antoni Janicki. Po Mszy Świętej nastąpiło wręczenie sztandaru. Akt nadania sztandaru odczytał Dyrektor Biura, Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Andrzej Jankowski, a sztandar wręczył Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Turku Zbigniew Gradecki. Sztandar odebrał Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach Bogumił Marciniak i następnie przekazał go pocztowi sztandarowemu, w skład którego wchodzili: Sylwester Rykowski, Bogdan Cepiński i Karol Migdalski. Poczet sztandarowy dokonał prezentacji sztandaru przed frontem pododdziałów. W dowód uznania za całokształt działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej  Srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" odznaczona została Ochotnicza Straż Pożarna w Żdżarach.   Odznaczeni zostali również druhowie strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach i w Głuchowie:
Złotym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
1. Jaśkiewicz Mieczysław s. Ignacego
2. Kałużny Kazimierz s. Czesława
3. Nowak Ryszard s. Franciszka
4. Rykowski Zdzisław s. Bronisława
5. Zduniak Edward s. Kazimierza
Srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
1. Marciniak Zygmunt s. Zygmunta
2. Płuciennik Jan s. Stanisława
3. Rykowski Sylwester s. Stanisława
Brązowym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
1. Banasiak Zbigniew s. Józefa
2. Marciniak Mariusz s. Bogumiła
3. Migdalski Karol s. Eugeniusza
4. Wolski Paweł s. Jana
5. Zduniak Maciej s. Edwarda
Odznaką "Strażak Wzorowy"
1. Cepiński Bogdan s. Józefa
2. Dusza Waldemar s. Stanisława
3. Gabryjaniak Radosław s. Tadeusza
4. Florczak Andrzej s. Antoniego
5. Janiak Bernard s. Eugeniusza
6. Przybylak Andrzej s. Jana
Odznaką Honorową "Za Zasługi dla Powiatu Tureckiego"
1. Jaśkiewicz Ryszard s. Ignacego
2. Marciniak Bogumił s. Zygmunta
Odznaką "Za Wysługę 50-ciu Lat"
1. Królak Jan z Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie
 
Aktu dekoracji odznaczeniami dokonali: Dyrektor Andrzej Jankowski, Prezes Zbigniew Gradecki, Wiceprezes Jan Nowak, Prezes Zenon Tomczyk, Starosta Ryszard Bartosik i Wicestarosta Krzysztof Kolenda. Po dekoracji odznaczeniami rozpoczęły się wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości, którzy złożyli gratulacje i przekazali życzenia. Było też pamiątkowe zdjęcie pocztu sztandarowego ze sztandarem, gospodarzami i zaproszonymi gośćmi.   
 
 
W części artystycznej koncertowała orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach oraz wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Tokarach. Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem i strażacką grochówką, a wieczorem gospodarze zaprosili wszystkich chętnych na strażacką majówkę.
 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk  

Inwestycje 2018

POZYSKANO NA INWESTYCJE 931 617,00 zł WARTOŚC INWESTYCJI 2 372 306,30 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl