niedziela, 05 kwietnia 2020r. Imienieny Ireny i Wincentego
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator Wytyczne Programu "Czyste Powietrze"

Wytyczne Programu "Czyste Powietrze"

W dniu 2 października 2018 roku mieszkańcy gminy mieli możliwość zapoznania się  z założeniami Programu Czyste Powietrze. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie.

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. W ramach programu w budynkach istniejących można wymienić stary piec/kocioł na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu. Natomiast w budynkach nowo budowanych można dokonać zakupu i montażu nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu. Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu, docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej montaż lub modernizacje instalacji centralnego ogrzewania  i ciepłej wody użytkowej instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej) montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w terminie do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez:

a)  aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW w Poznaniu),

b) użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu,

c) użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Dofinansowanie będzie udzielane, w zależności od dochodu, w formie: dotacji, pożyczki, dotacji i pożyczki.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie WFOŚiGW w Poznaniu: http://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/

Źródło: www.wfosigw.poznan.pl

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl