niedziela, 11 czerwca 2023r. Imienieny Barnaby i Feliksa
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator Punkt konsultacyjno - informacyjny w ramach Programu „Czyste Powietrze”

Punkt konsultacyjno - informacyjny w ramach Programu „Czyste Powietrze”

Zakres usług prowadzonych przez punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

  1. udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie;
  2. podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie;
  3. wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie;
  4. organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców;
  5. wydruk i zapewnienie dostępności materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie;
  6. przekazywanie Wnioskodawcom informacji dotyczących Programu, w tym  określonych w Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych;
  7. wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji;
  8. przekazywanie do WFOŚiGW Wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w Gminie,
  9. pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników;

Gdzie uzyskać więcej informacji?

Kompleksową obsługą Programu w naszym Urzędzie zajmuje się Pani Monika Filipiak tel.: 63 288 59 21, e-mail: filipiak@kawęczyn.pl.

Punkt czynny w godzinach:

od poniedziałku do środy 8:00- 12:00

od czwartku do piątku od 11:30 do 15:30

Osoby chętne do skorzystania z Programu zapraszamy do kontakt oraz umówienia się na konsultacje.

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl