REWITALIZACJA

2018-08-02 23:06:36

PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KAWĘCZYN

2017-11-21 14:27:36

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

2017-11-17 12:56:00

Zapytanie ofertowe na usługę biegłego rewidenta w ramach projektu pn.„Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Kawęczyn”.

2017-10-30 13:39:35

Sprawozadanie z konstulacji "Programu Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn"

2017-10-24 09:33:43

Gminny Zespół ds. Rewitalizacji

2017-10-12 12:53:39

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Kawęczyn w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych projektu dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kawęczyn

2017-10-12 12:09:08

Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza nabór członków Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji, zgodnie z procedurą przyjętą uchwałą Nr XXX/208/2017 Rady Gminny w Kawęczynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie

2017-07-25 10:10:58

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

2017-07-12 15:03:19

Zaproszenie na warsztaty w związku z pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Kawęczyn

2017-06-06 14:07:16

Konsultacja uchwały w sprawie zasad powoływania Gminnego Zespołu Rewitalizacji

2017-06-07 09:15:27

Zapytanie ofertowe na "Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn"

2017-04-28 13:52:26

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Kawęczyn"

2017-04-10 15:09:56

PLAKAT

2017-03-22 09:18:18

INFORMACJA

2017-03-22 09:40:52