PROW

2018-08-02 23:06:36

Przebudowa drogi na terenie Gminy Kawęczyn w ramach PROW na latach 2014-2020.

2018-07-04 10:05:41

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn”

2018-06-19 14:54:34

Przebudowa drogi na terenie Gminy Kawęczyn w ramach PROW na latach 2014-2020

2018-05-28 12:48:24

W 2018 r. kolejne przebudowy dróg ze środków PROW

2018-01-26 12:04:45

Zakończenie prac nad przebudową drogi na terenie Gminy Kawęczyn w ramach PROW na latach 2014-2020

2017-11-06 08:55:08

Przebudowy dróg w 2017 r. ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

2017-08-18 10:32:25