niedziela, 11 czerwca 2023r. Imienieny Barnaby i Feliksa
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator Odbiór zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kawęczynie” w systemie zaprojektuj i wybuduj

Odbiór zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kawęczynie” w systemie zaprojektuj i wybuduj

W dniu 23 listopada bieżącego roku zostały odebrane roboty budowlane na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kawęczynie”

w systemie zaprojektuj i wybuduj Wykonawcą zadania była firma Pana Arkadiusza Wawrzyniaka Przedsiębiorstwo Budowlane KAN-BUD

z siedzibą przy ul. Poznańskiej 70 w Tuliszkowie, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego na realizacje w/w zadania.

Nadzór Inwestorski nad inwestycją pełnił Karol Tomicki Zakład Inwestycji Budownictwa Ogólnego, ul. Zębrowska 43H/30, 63-400 Ostrów Wklp.

Inwestycja została zrealizowana z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

w ramach osi priorytetowej 4. „Środowisko”, działania 4.2 „Gospodarka odpadami”, poddziałania 4.2.1

„Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących”.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 623 114,00 zł z czego wysokość dofinansowania wynosi 368 586, 25 zł.

Altanka Edukacyjna.  Od lewej: Michał Tomicki- inspektor branży sanitarnej, Karol Tomicki- inspektor nadzoru, Elżbieta Tomczak- Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn, Tadeusz Wikary - inspektor branży elektrycznej.

 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl