niedziela, 28 maja 2023r. Imienieny Augustyna i Jaromira
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

AKTUALNOŚCI

Strona główna separator separator separator Zapytania ofertowe do 130.000,00 zł

Zapytania ofertowe do 130.000,00 zł

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Dziewiątka działka nr 4

2023-05-19 15:17:34

Zaproszenie do zlozenia oferty na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku użyteczności publicznej: Ośrodek Zdrowia w Tokarach Pierwszych 47, Gmina

2023-05-16 15:12:34

Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku użyteczności publicznej: Ośrodek Zdrowia w Tokarach Pierwszych 47, Gmina Kawęczyn.

2023-05-05 11:52:43

Zapytanie na dostawy, montażu i uruchomienia klimatyzacji na parterze Urzędu Gminy w Kawęczynie.

2023-04-14 14:15:17

Zaproszenie do złożenia oferty na Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na Budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

2023-04-03 15:05:47

Zapytanie ofertowe na sprzedaż drewna

2023-03-13 08:43:56

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i uruchomienie dwóch pętli indukcyjnych, zakup i uruchomienie infokiosku, zakup dwóch planów Tyflograficznych, zakup tabliczek przy drzwiowych z napisa

2023-03-14 12:21:42

Zamówienie realizowane w ramach grantu „Urząd Gminy w Kawęczynie przyjazny osobom ze szczególnymi potrzebami” finansowanego w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zaproszenie do złożenia oferty na: pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa i modernizacja dróg na tereni

2023-02-28 09:04:26

Zaproszenie do złożenie oferty na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzacji na potrzeby Urzędu Gminy w Kawęczynie

2023-02-22 13:47:59

Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV w miejscowości Leśnictwo

2023-02-22 13:46:43

Budowa linii kablowej 0,4 kV oświetlenia ulicznego o długości 29 mb wraz z montażem lampy oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień

2023-02-22 13:17:33

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na ppracowanie dokumentacji projektowej instalacji windy osobowej wewnętrznej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kawęczyno

2023-02-01 11:00:17

Zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowego Gminny Programu Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn na lata 2024-2030

2023-01-11 12:49:06

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Kawęczynie w roku 2023

2022-11-29 14:47:43

Zaproszenie do złożenia oferty - Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Moderniza

2022-10-21 16:11:02

Zaproszenie do złożenia oferty na Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej im. Płk. Pil. S. J. Skarżyńskiego w Skarżynie

2022-09-09 11:59:38

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa

2022-09-09 11:17:13

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Kawęczyn na lata 2023-2026

2022-08-30 12:02:54

Zapytanie ofertowe na zamówienie pn. Wykonanie przebudowy chodnika i zjazdów w miejscowości Kawęczyn o długości 158 m – etap III

2022-07-12 09:59:51

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przeglądów rozszerzonych 5-cio letnich dróg gminnych i obiektów mostowych oraz założenie 3 ksiąg dróg dla nowych odcinków dróg gminnych.

2022-07-13 14:14:18

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy altanie sołeckiej w Kowalach Pańskich-Kolonii poprzez budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw

2022-06-22 14:22:13

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na Modernizacje części Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich – Koloni

2022-06-20 17:55:08

Zaproszenie do złożenia oferty na dokumentację projektową drogi gminnej w miejscowości Marianów

2022-06-10 14:47:36

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej w miejscowości Ciemień, dz. nr 143, 224, 81

2022-06-13 09:38:32

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej w miejscowości Chocim

2022-06-10 14:43:09

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej w miejscowości Stanisława

2022-06-13 09:41:15

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej publicznej w miejscowości Milejów.

2022-06-13 09:43:53

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej publicznej w miejscowości Tokary Pierwsze - Okręglica.

2022-06-10 14:28:29

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej publicznej w miejscowości Ciemien dz. nr 167/2.

2022-06-10 14:02:58

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej w m. Leśnictwo dz. 345, 189/2.

2022-06-10 14:05:43

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej publicznej w miejscowości Głuchów, dz. nr 246, 731.

2022-06-10 14:08:22

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa i modernizacja 8 km dróg

2022-06-14 07:43:26

Zapytanie ofertowe na zamówienie pn. Budowa linii kablowej 0,4 kV oświetlenia ulicznego o długości 29 mb wraz z montażem lampy oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień

2022-05-26 12:36:12

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska sportowego wraz z budynkiem gospodarczym (blaszakiem) w miejscowości Leśnictwo - II

2022-05-18 15:05:37

Zaproszenie do zlożenia oferty na Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej na rozbudowę Przedszkola Gminnego im. Kasztanowych Ludków w Kowalach Pańskich-Kolonii - zapytanie 2

2022-05-10 13:35:28

Zaproszenie do zlożenia oferty na Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej na rozbudowę Przedszkola Gminnego im. Kasztanowych Ludków w Kowalach Pańskich-Kolonii

2022-04-28 14:01:48

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska sportowego wraz z budynkiem gospodarczym (blaszakiem) w miejscowości Leśnictwo

2022-03-28 14:45:28

Zaproszenie do złożenia oferty na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

2022-03-28 08:39:58

Zaproszenie do złozenia ofert na opracowanie dwóch dokumentacji projektowych wraz z uzgodnieniami oraz pozwoleniami dla dwóch odcinków dróg w m. Marianów-Kolonia – tereny mieszkaniowe

2022-02-25 13:49:26

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na "Montaż pylonu reklamowego – witacza wraz z fundamentem – 3 szt.".

2022-01-04 12:17:20

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY pn. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami oraz pozwoleniami dla drogi publicznej w miejscowości Marianów- Kolonia dla obsługi nieruchomości

2022-02-03 08:02:48

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY pn. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej publicznej w miejscowości Będziechów dz. nr 143/2 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz pozwoleni

2021-12-17 19:15:27

Zaproszenie do złożenia oferty pn. "Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Kawęczynie w roku 2022”

2021-11-25 14:53:02

Zaproszenie do złożenia oferty na "Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej publicznej w miejscowości Wojciechów dz. nr 300 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz pozwoleniam

2021-11-19 14:33:02

Zapytanie ofertowe na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla inwestycji polegającej na budowie 86 przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) na terenie Gminy Kawęczyn

2021-12-16 11:41:53

Zaproszenia do złożenia oferty na dokumentację projektową remontu drogi gminnej w miejscowości Kowale Pańskie dz. nr 35.

2021-11-12 15:22:27

Zaproszenie do złożenia ofert dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej w miejscowości Marcjanów dz. nr 284/2".

2021-09-28 09:45:34

Zaproszenie do złożenia ofert dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej publicznej w miejscowości Tokary Drugie dz. nr 106 oraz 107/1, 320 wraz z niezbędnymi

2021-09-28 10:00:11

Zaproszenie do składania ofert dla zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami oraz pozwoleniami dla drogi w miejscowości Głuchów dz. nr 348, o dł. 450 m"

2021-09-28 09:55:06

Zaproszenie do składania ofert na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej publicznej w miejscowości Będziechów dz. nr 382 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz pozwoleniami

2021-09-17 14:52:19

Zaproszenie do składania ofert na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej publicznej w miejscowości Będziechów dz. nr 170 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz pozwoleniami

2021-09-17 14:10:43

Zapytanie ofertowe na "Budowę wiaty rekreacyjnej w Głuchowie"

2021-09-03 12:27:40

Zapytanie ofertowe na "Budowę wiaty rekreacyjnej i placu zabaw w Głuchowie"

2021-08-13 17:45:36

Zapytanie ofertowe na „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030”

2021-08-11 15:22:21

Zapytanie ofertowe na „Bieżące całoroczne utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kawęczyn”.

2021-07-20 14:53:09

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN 0,4 kV – montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień - etap2"

2021-02-26 11:47:24

Zapytanie ofertowe na sprzedaż drewna z załadunkiem i transportem we własnym zakresie, pochodzącego z wycinki drzew w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Żdżary

2021-02-09 10:37:17

Informacja o wyborze oferty na zakup i sukcesywną dostawę pomocy dydaktycznych/zużywalnych - plastycznych do żłobka w ramach projektu „Gmina Kawęczyn wspiera najmłodszych mieszkańców.

2021-01-28 10:21:55

Zapytanie ofertowe na sprzedaż drewna z załadunkiem i transportem we własnym zakresie

2021-01-27 10:20:46

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Kawęczyn w 2021

2020-12-23 09:46:23

Informacja z wyboru dostawcy paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Gminy Kawęczyn w 2021r.

2020-12-04 08:19:11

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringu w ramach projektu „Gmina Kawęczyn wspiera najmłodszych mieszkańców”

2020-11-12 12:23:47

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Zakup ogrodzenia działki wiejskiej w Marianowie Kolonii i Dzierzbotkach w Stanisławie

2020-11-04 10:55:11

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Wymiana naczynia wzbiorczego w kotłowni przy budynku Ośrodka Zdrowia w Tokarach Pierwszych

2020-10-01 14:04:09

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN 0,4 kV – montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Świat”

2020-09-23 14:02:03

Zapytanie ofertowe nr. 2 na zadanie pn.: „Budowa wiaty rekreacyjnej w Ciemieniu”

2020-09-03 15:04:29

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Głuchowie”

2020-08-18 14:57:59

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Budowa wiaty rekreacyjnej w Ciemieniu”

2020-08-18 14:52:56

Zapytanie ofertowe pn.„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kawęczyn w Głuchowie i Nowym Świecie

2020-08-17 15:12:02

Zapytanie ofertowe na bieżące całoroczne utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kawęczyn 2020

2020-07-15 14:21:25

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Kawęczyn w 2020 r.

2020-06-09 11:06:16

Zapytanie ofertowe „Zakup i dostawa wyposażenia oraz urządzeń ratownictwa na rzecz ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Kawęczyn”

2020-05-26 14:03:03

ZAPYTANIE OFERTOWE NA POSTAWIENIE JEDNEGO PODWÓJNEGO POMNIKA ORAZ JEDNEGO POJEDYNCZEGO NA CMENTARZU W GŁUCHOWIE

2020-05-19 12:41:18

Rozeznanie rynku w związku z realizacją projektu „Zdalna szkoła w Gminie Kawęczyn” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska

2020-04-27 21:55:15

Zapytanie ofertowe na opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn.

2020-03-27 14:26:14

Zapytanie ofertowe na opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów-Kolonia- Strefa inwestycyjna

2020-03-27 14:29:52

Zapytanie ofertowe na zadanie Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kawęczynie

2020-04-01 09:58:54

Zapytanie ofertowe "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kawęczyn"

2020-02-11 09:18:13

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego pn."Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kawęczyn"

2020-01-23 13:21:08

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Kawęczyn w 2020 roku

2020-01-10 14:37:19

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Gminy Kawęczyn w 2020 roku

2019-12-02 11:42:17

Zapytanie ofertowe „Dostawa węgla, miału oraz ekogroszku do ogrzewania obiektów z terenu Gminy Kawęczyn”

2019-11-26 09:19:31

Zapytanie ofertowe na wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kawęczyn

2019-11-26 14:27:50

Zapytanie ofertowe na przebudowe oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kawęczyn

2019-11-15 14:18:52

Zapytanie ofertowe „Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Kawęczynie”.

2019-11-08 09:37:09

Zapytanie ofertowe „ Zakup wraz z transportem 75 krzeseł do świetlicy wiejskiej w Skarżynie”.

2019-10-28 11:40:57

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawa i montaż kostki brukowej w miejscu pod ognisko na placu sportowo - rekreacyjnym w sołectwie Będziechów

2019-10-22 12:20:26

„Zakup, dostawę i montaż ogrodzenia działki wiejskiej w Marianowie Kolonii oraz placu przy starej szkole w Tokarach Pierwszych".

2019-10-01 14:06:54

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż kostki brukowej na placu rekreacyjnym w sołectwie Chocim

2019-09-16 10:58:56

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Zakup wraz z transportem 2 bramek do piłki nożnej

2019-08-16 08:09:53

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „ Zakup, dostawa i montaż kostki brukowej”

2019-07-31 15:10:23

Zapytanie ofertowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych

2019-07-15 10:03:25

Zapytanie ofertowe na zadanie pn „Budowa zjazdu tymczasowego w Marianowie Kolonii.” oraz „Remont przepustu w Będziechowie.”

2019-06-10 21:24:08

Zapytamie ofertowe na „ Remont świetlicy wiejskiej w Marianowie”.

2019-06-10 21:22:45

Zapytanie ofertowe ”Malowanie korytarza i wykonanie lapmerii z paneli ściennych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie"

2019-05-22 13:32:51

Zapytanie ofertowe pn. Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Kawęczynie

2019-05-20 10:16:01

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pt. Przebudowa linii średniego napięcia 15 kV w miejscowości Marianów

2019-05-20 10:19:34

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawa i montaż ogrodzenia części placu przy świetlicy wiejskiej w Młodzianowie.

2019-05-20 10:13:22

Zapytanie ofertowe na zakup 2 kosiarek i traktorka ogrodowego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

2019-04-17 14:35:42

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego do projektu „Ja w Internecie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

2019-04-10 13:06:43

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl