wtorek, 03 października 2023r. Imienieny Gerarda i Teresy
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

AKTUALNOŚCI

Strona główna separator separator separator Przetargi Archiwum

Przetargi Archiwum

KOREKTA INFORMACJI O WYBORZE OFERTY na dostawę materiałów szkolnych dla dzieci biorących udział w projekcie pn. „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Ka

2014-06-10 12:37:21

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA ofertowego dotyczącego wyłonienia dostawcy plecaków marki Adidas BP Power II lub równoważnych dla dzieci ze szkół biorących udział w projekcie pt. „

2014-06-03 14:35:45

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na dostawę materiałów szkolnych dla dzieci biorących udział w projekcie pn. „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn"

2014-06-03 14:04:34

Zapytanie ofertowe na dostawę plecaków dla dzieci ze szkół biorących udział w projekcie "Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn"

2014-05-14 10:08:46

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów szkolnych dla dzieci ze szkół biorących udział w projekcie "Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn"

2014-05-12 12:39:49

Zapytanie ofertowe na "Dostawa pendrive'ów z logo POKL zestawów w ramach projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn".

2014-05-06 14:57:10

Zapytanie ofertowe na "Zestawy upominkowe dla dzieci ze szkół biorących udział w projekcie „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”.

2014-04-09 13:19:07

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w Szkole Podstawowej w Skarżynie w ramach projektu "Nasze dzieci - nasza przyszłość- projekt dla szkół Gminy Kawęczyn".

2013-11-07 15:06:33

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w Szkole Podstawowej w Skarżynie w ramach projektu "Nasze dzieci - nasza przyszłość- projekt dla szkół Gminy Kawęczyn".

2013-10-23 14:13:40

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości dla 4 szkół z terenu Gminy Kawęczyn do utzrymania czystości sal szkolnych wykorzystywanych przy realizacji projektu "Nasze dzieci - nasza prz

2013-10-21 10:43:40

Informacja o wyborze oferty na pełnienie funkcji koordynatore w szkole biorącej udział w projekcie "Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn"

2013-08-27 14:32:02

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora w szkole biorącej udział w projekcie "Nasze dzieci-nasza przyszłość-projekt dla szkół Gminy Kawęczyn".

2013-08-09 08:45:58

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na opracowanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”.

2013-06-10 13:06:03

Zapytanie ofertowe na na opracowanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”.

2013-05-23 11:01:54

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na wykonanie zamówienia na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Kawęczyn

2013-01-17 12:29:35

Zapyanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Kawęczyn

2013-01-10 08:26:18

Informacja o wyborze oferty na dostawę środków czystości w projekcie "Nasze dzieci - nasza przyszłość projekt dla szkół Gminy Kawęczyn"

2012-11-22 14:09:17

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH WYKORZYSTYWANYCH PRZY REALIZACJI PROJEKTU „NASZE DZIECI – NASZA PRZYSZŁOŚĆ – PROJEKT DLA SZKÓŁ GMINY KAWĘCZYN”

2012-11-15 11:21:25

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środków czystości dla 4 szkół z terenu Gminy Kawęczyn na potrzeby realizacji projektu: „Nasze dzieci – nasza przyszłość

2012-11-12 07:53:34

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatorów w szkołach biorących udział w projekcie „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” real

2012-08-21 12:54:45

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę: Usługi w zakresie prac związanych z utrzymaniem dróg na terenie

2012-07-23 08:58:24

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ PLAKATÓW ORAZ TABLIC INFORMACYJNYCH DO PROJEKTU „Nasze dzieci - nasza przyszłość- projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”

2012-07-12 11:13:13

Zapytanie ofertowe na dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Kawęczyn

2012-03-12 09:21:19

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw dla potzreb Urzedu Gminy w Kawęczynie w 2012 r.

2012-03-12 09:23:15

Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych tj. zestawu dla logopedy w ramach projektu "Przedszkolaki na start"

2012-03-12 09:25:03

Zapytanie ofertowe na dostawę komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Przedszkolaki na start"

2011-12-13 14:58:51

zapytanie ofertowe na dostawę mebli szatniowych w ramach projektu "Przedszkolaki na start"

2012-03-12 09:26:49

Zapytanie ofertowe na dostawę komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu "Przedszkolaki na start".

2012-03-12 09:30:45

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych oraz artykułów promocyjnych i materiałów plastycznych w ramach projektu "Przedszkolaki na start".

2012-03-12 09:29:35

Zapytanie ofertowe na opracowanie i druk plakatów, tablice informacyjne oraz naklejki do oznakowania w projekcie "Przedszkolaki na start"

2011-11-02 09:23:01

Zapytanie ofertowe na catering w projekcie "Przedszkolaki na start"

2012-03-12 09:29:02

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie NNW dzieci oraz opiekunów w projekcie "Przedszkolaki na start"

2011-10-31 13:42:18

Zapytanie ofertowe na pełnienia funkcji nauczyciela rytmiki w projekcie: „Przedszkolaki na start”z dn. 27.09.2011 r.

2012-03-12 09:31:30

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na pełnienia funkcji logopedy w projekcie: „Przedszkolaki na start” z dn.20.09.2011 r.

2012-03-12 09:44:56

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na pełnienia funkcji nauczyciela rytmiki w projekcie: „Przedszkolaki na start” z dn 20.09.2011 r.

2012-03-12 10:00:08

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Kawęczyńska droga do sukcesu”z dn 23.09.2011 r.

2011-09-23 14:30:09

Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia funkcji nauczyciela rytmiki w projekcie: „Przedszkolaki na start” zdn. 20.09.2011r.

2012-03-12 10:37:29

Zapytanie ofertowe na pełnienia funkcji nauczyciela logopedy w projekcie: „Przedszkolaki na start” z dn. 20.09.2011r.

2012-03-12 09:54:16

Zapytanie ofertowe na usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Kawęczyńska droga do sukcesu” z dn. 20.09.2011r.

2011-09-20 11:01:46

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na pełnienia funkcji nauczyciela logopedy w projekcie: „Przedszkolaki na start” z dn. 09.09.2011 r.

2012-03-12 09:54:43

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na pełnienia funkcji nauczyciela rytmiki w projekcie: „Przedszkolaki na start” z dn. 09.09.2011 r.

2012-03-12 09:51:00

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na psychologa w ramach projektu „Przedszkolaki na start” Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i

2011-09-19 14:48:20

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na stanowisko nauczyciela języka angielskiego w ramach projektu „Przedszkolaki na start” Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prio

2011-09-19 14:43:58

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na stanowisko specjalisty do spraw rozliczeń w ramach projektu „Przedszkolaki na start” Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prior

2011-09-19 14:39:22

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na asystenta koordynatora w ramach projektu „Przedszkolaki na start” Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wyks

2011-09-19 14:36:37

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na wykonanie Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Kawęczyńska droga do sukcesu” z dn.19.09.2011r.

2012-03-12 10:38:33

Zapytanie ofertowe na usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Kawęczyńska droga do sukcesu” w zakresie indywidualizacji procesu nauczania i wychowani

2011-09-13 13:12:33

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na wykonanie : Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Kawęczyńska droga do sukcesu” w zakresie indywidualizacja procesu

2011-09-13 12:32:29

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji psychologa w projekcie: „Przedszkolaki na start”

2012-03-12 09:44:27

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji nauczyciela logopedy w projekcie: „Przedszkolaki na start”

2012-03-12 09:45:37

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji nauczyciela języka angielskiego w projekcie: „Przedszkolaki na start”

2012-03-12 09:37:52

Zapytanie ofertowe na pełnienia funkcji nauczyciela rytmiki w projekcie: „Przedszkolaki na start”

2012-03-12 09:37:11

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji specjalisty do spraw rozliczeń projektu: „Przedszkolaki na start”

2012-03-12 09:36:43

Zapytanie ofertowe na pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu: „Przedszkolaki na start”.

2012-03-12 09:04:21

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi edukacyjnej polegającej na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu: Kawęczyńska droga do sukcesu w zakresie indywidualizacja procesu nauczania

2011-09-07 13:54:55

Zawiadomienie o wyborze oferty na wybór trenera szkolenia dotyczącego poszukiwania pracy w Anglii i Niemczech do projektu „Integracja poprzez naukę języka angielskiego w Gminie Kawęczyn

2011-04-01 10:53:23

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu "Poszukiwanie pracy w Anglii i Niemczech" w ramach projektu "Integracja poprzez naukę jezyka angielskiego w Gminie Kawęczyn".

2011-03-02 11:28:17

Zawiadomienie o wyborze oferty na prowadzącego kurs "Wprowadzenie do pakietów biurowych" w ramach projektu pn. Kurs Mały Biznes i Kurs Komputerowy dla mieszkańców Gminy Kawęczyn.

2012-03-12 09:47:12

Zawiadomienie o wyborze oferty na prowadzącego kurs "Obsługa komputera dla początkujących" w ramach projektu pn Kurs Mały Biznes i Kurs Komputerowy dla mieszkańców Gminy Kawęczyn.

2011-01-21 10:13:22

Zawiadomienie o wyborze oferty na sprawowanie nadzoru nad pracownią komputerową i organizowanie przerw kawowych w trakcje szkoleń realizowanych w projekcie pn. „Kurs Mały Biznes i Kurs

2011-01-20 11:10:16

Zawiadomienie o wyborze wykładowcy kursu języka angielskiego do projektu "Integracja poprzez języka angielskiego w Gminie Kawęczyn"

2011-01-19 09:59:08

Zawiadomienie o wyborze oferty na Psychologa do projektu pn. "Integracja poprzez naukę języka angielskiego w Gminie Kawęczyn"

2011-01-19 09:51:58

Zawiadomienie o wyborze oferty na przeprowadzenie Kursu Mały Biznes

2011-01-18 11:13:18

Odpowiedz na zapytanie

2011-01-17 09:13:28

Odpowiedzi na zapytania

2011-01-13 10:01:28

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu "Obsługa komputera dla początkujacych" w ramach projektu pn. Kurs Mały Biznes i Kurs Komputerowy dla mieszkańców gminy Kawęczyn.

2011-01-12 13:17:16

Zapytanie ofertowe dotyczace przeprowadzenia kursu "Wprowadzenie do pakietów biurowych" w ramach projektu pn. Kurs Mały Biznes i Kurs Komputerowy dla mieszkańców Gminy Kawęczyn.

2011-01-12 13:13:28

Zapytanie ofertowe na wybór osoby sprawującej nadzór nad pracownią komputerową i organizacją przerwy kawowej w trakcie szkoleń realizowanych w projekcie pn. Kurs Mały Biznes i Kurs Komputerow

2011-01-12 12:35:19

Zawiadomienie o wyborze ofertyna prowadzenie obsługi księgowej projektu pn. Kurs Mały Biznes i Kurs Komputerowy dla mieszkańców Gminy Kawęczyn.

2011-01-12 12:25:00

Zapytanie ofertowe na wykładowce języka angielskiego w projekcie "Integracja poprzez naukę języka angielskiego w Gminie Kawęczyn"

2011-01-11 10:18:06

Zapytanie ofertowe na Psychologa w projekcie "Integracja poprzez nauke języka angielskiego w Gminie Kawęczyn"

2011-01-11 08:39:12

Zapytanie ofertowe na trenera "Mały Biznes" do projektu "Kurs Mały Biznes i Kurs Komputerowy dla mieszkańców Gminy Kawęczyn”

2011-01-10 14:01:45

Link do Zamówień Publicznych w BIP

2011-01-06 09:41:42

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl