niedziela, 11 czerwca 2023r. Imienieny Barnaby i Feliksa
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

AKTUALNOŚCI

Strona główna separator separator Zapraszamy na LXV Sesję Rady Gminy Kawęczyn

Zapraszamy na LXV Sesję Rady Gminy Kawęczyn

która odbędzie się 23 maja 2023 r. (tj. wtorek) o godzinie 09:00 w Urzędzie Gminy w Kawęczynie  (budynek B, sala posiedzeń na piętrze), Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn.

Porządek obrad:
1.Otwarcie LXV Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z LXIV Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Wręczenie nagród za osiągnięcie najwyższych wyników w nauce absolwentom szkół średnich z terenu Gminy Kawęczyn.
6.Wystąpienie zaproszonych gości.
7.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynie za 2022 rok.
8.Sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Kawęczyn za 2022 rok.
9.Ocena zasobów pomocy społecznej.
10.Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
a)zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2023;
b)zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2023-2030;
c)przyjęcia Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok;
d)ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach pożarniczych.
11.Przyjęcie oświadczenia zawierającego stanowisko Rady Gminy Kawęczyn w sprawie zatwierdzenia dodatkowego planu przebudowy i budowy dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Kawęczyn.
12.Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
13.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny.
14.Zapytania i wolne wnioski.
15.Zamknięcie LXV Sesji Rady Gminy Kawęczyn.

Obrady można obserwować również na stronie www.kaweczyn.pl w zakładce eSesja lub bezpośrednio wybierając link: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/310/rada-gminy-w-kaweczynie.htm.

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl