Walne Zebranie OSP Tokary

2019-02-13 13:10:54

9 lutego w Tokarach odbyło się zebranie sprawozdawcze  OSP Tokary, które przyniosło zmiany dla jednostki. Druh Andrzeja Piątkowskiego powiadomił o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu OSP Tokary. Jego obowiązki przejął Wiceprezes Henryk Kaźmierczak, który również w trakcie zebrania powiadomił wszystkich, że nie będzie już kierownikiem orkiestry dętej. Wcześniej jednak druhowie przyjęli sprawozdania z działalności i spraw finansowych, a także zatwierdzili plan finansowy na najbliższy rok.