wtorek, 25 lutego 2020r. Imienieny Wiktora i Cezarego
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

AKTUALNOŚCI

Strona główna separator separator separator Rolnicy Gminy Kawęczyn podziękowali za plony

Rolnicy Gminy Kawęczyn podziękowali za plony

18 sierpnia w Kawęczynie odbyły się pierwsze w powiecie tureckim dożynki. Mieszkańców gminy do wspólnego świętowania zaprosili Wójt Jan Nowak, Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn Piotr Gebler,  proboszcz parafii pw. św Andrzeja Apostoła w Tokarach – ksiądz Antonii Janicki, starostowie dożynkowi – Dominika Przyłęcka i Dawid Jasnowski wspólnie z mieszkańcami sołectwa Kawęczyn i Wojciechów. Goście biorący udział w dożynkach mogli obejrzeć 21 przepięknych wieńcy, zaspokoić głód dzięki stoiskom i potrawom przygotowanym w ramach konkursu kulinarnego, stanowiącego eliminacje do Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej oraz grochówką od KGW Wojciechów i słodkim ciastom od KGW Kawęczyn. Śmiałkowie mogli wziąć udział w przeciąganiu liny, czy też zasiąść przy sztucznej krowie i udowodnić, że znają się na dojeniu. Wydarzenie uświetnili swoimi występami członkowie zespołu Kawęczyniacy, Orkiestra Dęta działająca przy OSP Tokary i kabaret Babeczki Podlaskie. Zaproszenie na Dożynki przyjęli: Ryszard Bartosik Poseł na Sejm RP, Artur Janik Doradca Wicewojewody Anety Niestrawskiej  reprezentujący Zbigniewa Hoffmanna Wojewodę Wielkopolskiego, Ireneusz Niewiarowski Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Anna Majda Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego V kadencji, Dariusz Kałużny Starosta Powiatu Tureckiego, Zofia Gruszczyńska Radna Powiatu Tureckiego, Jan  Gruca Radny Powiatu Tureckiego,  Arkadiusz Przybyła Radny Powiatu Tureckiego, nadkomisarza Andrzej Grobelski Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Turku reprezentującego mł. inspektora Michała Grzelaka Komendanta Powiatowego Policji w Turku,  Jan Radzimski Powiatowy Lekarz Weterynarii,   Jan Smak Kierownik Biura Powiatowgo ARiMR w Turku, Tadeusz Gebler Burmistrz Dobrej, Mirosław Broniszewski Wójt Gminy Przykona, Karol Mikołajczyk Wójt Gminy Turek, Ireneusz Augustyniak Wójt Gminy Malanów, Tomasz Gil Przewodniczący Rady Miasta Dobra, Józef Miklas Przewodniczący Rady Gminy Lisków,  Maksymilian Majchrzak Przewodniczący Rady Gminy Przykona, Karola Płóciennika Przewodniczącego Rady Gminy Malanów, Prezes Stronnictwa „PIAST” w Turku Józef Jesiołowski, Eugeniusz Maciejewski Przewodniczący Zarządu Powiatowego Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna” w Turku Monika  Kozłowska Dyrektor Biura Tureckiej Izby Gospodarczej, Magdalena Ciołek Prezes Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju,  Jarosław Binkowski Delegat Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Turku, Proboszczowie Parafii w: Tokarach, Kowalach Pańskich,  Głuchowie oraz Przespolewie, Jan Tygielski Dyrektor Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie, Iwona Cieślak Kierownik Oddziału Rejonowego Banku Spółdzielczego w Kawęczynie, Piotr Gebler - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn wraz  z wiceprzewodniczącymi i Radnymi Gminy Kawęczyn, Edyta Balcerzak Skarbnik Gminy Kawęczyn wraz z Kierownikami referatów i pracownikami Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kierownik: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynie, Centrum Usług Wspólnych w Kawęczynie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie oraz Biblioteki Publicznej Gminy wraz z pracownikami, Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Kawęczyn, Sylwester Kasprzaka Prezes Koła Gminnego Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów wraz z sołtysami sołectw z terenu gminy Kawęczyn, Michał Chachuła Komendant Gminnego ZOSP RP  w Kawęczynie wraz z Prezesami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kawęczyn, Prezesowie Stowarzyszeń oraz Przedsiębiorcy działający na terenie gminy Kawęczyn.

Korowód dożynkowy  tradycyjnie wyruszył z placu przy Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie. Na jego czele szła Orkiestra Dęta  działająca przy OSP Tokary pod batutą Pana Adriana Wałowskiego, a za nią Poczet Sztandarowy Gminnego Koła Sołtysów w Kawęczynie w składzie:  Sylwester Kasprzak Prezes - Gminnego Koła Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie, Józef Frątczak Sołtys Sołectwa  Nowy Świat, Jan Grzeszkiewicz Sołtys Sołectwa Dziewiątka. Dalej: Poczet Sztandarowy Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej w Kawęczynie sztandar nieśli członkowie Ochotniczej straży Pożarnej w Kawęczynie Druhowie Marcin Gawron, Mariusz Ścisłowicz i Roman Trocha. Następni Poczet Sztandarowy Powiatowego Koła Związku Hodowców Koni Wielkopolskich w Turku w składzie Zdzisław Walczak, Józef Stefaniak, Grzegorz Flejter. Za nimi 21 delegacji wieńcowych w składzie:

Sołectwo Bedziechów: Magdalena Waliś, Wioletta Kurpik, Milena Janicka, Małgorzata Janicka oraz niosący tabliczkę Mateusz Kurpik.

Sołectwo Ciemień: Wojciech Górski, Daniel Rosiakowski, tabliczkę niósł  Łukasz Mila.

Sołectwo Dzierzbotki: Krzysztof Filipczak, Krzysztof Zbigniew Rusek, Maciej Serafiński, Paweł Urbanek, tabliczkę niósł Nikodem Urbanek.

Sołectwo Dziewiątka: Czesław Bekalarski, Marcin Bugała, Janusz Sakowski, Andrzej Stefaniak, tabliczkę niósł Konrad Grzeszkiewicz.

Sołectwo Głuchów: Patrycja Cieślak, Weronika Iwaniak, Julia Jeżykowska, Emilia Czechowska, tabliczkę niósł Michał Poliński.

Sołectwo Kawęczyn: Arleta Kasprzak, Barbara Dewicka, Marlena Łuczak, Paulina Grabowska, tabliczkę niosła Katarzyna Dewicka.

Sołectwo Kowale Pańskie: Ryszard Bartosik – vice - przewodniczący Komisji Rolnictwa, Poseł na Sejm RP, Maciej Brzychcy, Teresa Muchała, Jolanta Woźniak, tabliczkę niósł  Jarosław Wiśniewski.

Sołectwo Kowale  Pańskie – Kolonia: Małgorzata Wasiak, Adriana Rentfleisz – Pawlaczyk, Jarosław Pawlaczyk, Grzegorz Stasiak, tabliczkę niósł Andrzej Jaworski.

Sołectwo Leśnictwo: Halina Nerczyńska, Izabela Gierałka, tabliczkę niosła Julia Jaworska.

Sołectwo Marcinów: Jolanta Gebler, Ewa Kwiatkowska, Wojciech Kasprzak, Paweł Sypniewski, tabliczkę niósł Wiktor Gebler.

Sołectwo Marcjanów: Mariola Wieczorek, Teresa Duszyńska, Ryszard Grzelak, Eugeniusz Szczepaniak, tabliczkę niósł Tadeusz Duszyński.

Sołectwo Marianów- Kolonia: Krzysztof Karbowski, Karol Kołata, Elżbieta Antas, Alicja Buda, Marzena Karbowska, Dominika Karbowska, tabliczkę niesie Szymon Karbowski.

Sołectwo Milejów: Janina Jasińska, Jadwiga Bartczak, Justyna Jasiak, Anna Walczak

Tabliczkę niosła Lena Zduniak.

Sołectwo Marianów: Halina Rosiakowska, Jadwiga Kaczmarek, Zofia Tomczak, Halina Gil,  tabliczkę niósł  Wojciech Heresztyn.

Sołectwo Młodzianów: Edyta Durczyńska, Krystyna Brzychcy, tabliczkę niosła Nina Durczyńska.

Sołectwo Siedliska: Zbigniew Czapla, Tomasz Czelusta, Stanisław Piąstka, Krzysztof Chojnacki, tabliczkę niosła Julia Czapla.

Sołectwo Skarżyn: Ewa Jasiak, Barbara Grzywacz, Krystyna Rygas, Bożena Tobijas

Edward Tobijas, tabliczkę niosła Andżelika Grzywacz.

Sołectwo Stanisława: Łukasz Purcel, Maciej Andrzejak, Karol Świderski, Mariusz Świderski, tabliczkę niosła Kamila Andrzejak.

Sołectwo Tokary Pierwsze: Emilia Bilska, Danuta Jaroma, Teresa Chudzik, Irena Tomczak, tabliczkę niósł Łukasz Jaworski

Sołectwo Wojciechów: Marcin Chrostek, Weronika Chrostek, Adrian Korycki, Beata Korycka, tabliczkę niósł Szymon Przyłęcki.

Sołectwo Żdżary: Małgorzata Albertowska, Elżbieta Janiak, Donata Brzezińska, Izabela Miagdalska, tabliczkę niósł Ryszard Jaśkiewicz.

Korowód zamykali gospodarze tegorocznych dożynek: Dominika Przyłęcka z Wojciechowa Starościna tegorocznych dożynek oraz Dawid Jasnowski z Kawęczyna Starosta, Jan Nowak Wójt gminy Kawęczyn, Piotr Gebler Przewodniczący Rady Gminy w Kawęczynie a także zaproszeni goście.

Po przybyciu na miejsce uroczystości rozpoczęła się Msza Święta Polowa, koncelebrowana przez księży proboszczów z terenu Gminy Kawęczyn ks. Janusza Tomczaka -proboszcza parafii pw. Św. Macieja Apostoła w Głuchowie,  ks. Romana Kowszewicza – proboszcza parafii pw. Siedmiu Boleści NMP w Kowalach Pańskich. Mszy przewodniczył księdza Antonii Janicki -proboszcz parafii pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Tokarach.

Podczas Mszy św. Złożono dary ołtarza. Starostowie dożynek złożyli chleb i kosz owoców. Gospodarze Jan Nowak Wójt Gminy Kawęczyn, Edyta Balcerzak Skarbnik Gminy Kawęczyn, Elżbieta Tomczak Kierownik Referatu Rozwoju Gminy złożyli Ornat oraz pielgrzymkowy zestaw mszalny. Rada Gminy w osobach: Piotr Gebler Przewodniczący Rady Gminy, Bożena Kolenda Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Gospodarki Komunalnej, inwestycji i promocji Rady Gminy, Ryszard Jaśkiewicz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy złożyli tron pod monstrancję. Koło Gminne Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie, które reprezentuje: Piotr Sobczak Sołtysów Sołectwa Wojciechów, Małgorzata Skurczak – Szymańska Sołtys Sołectwa Tokary Pierwsze, Jolanta Woźniak Sołtys sołectwa Kowale Pańskie złożyły mszał. Delegacja Izby Rolniczej w osobach Jarosław Binkowski i Grzegorz Dzikowski nowo wybrani Delegacji Gminy Kawęczyn złożyli w darze świece kadzidło i węgielki. Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Kawęczynie w składzie; Henryk Janiak Członek Zarządu OSP Milejów, Rafał Leśniak Naczelnik OSP Milejów, Jarosław Pasik Prezes zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie złożyli miód.

Obrzęd dożynkowy rozpoczął Wójt Jan Nowak, który wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Kawęczyn Piotrem Geblerem powitał wszystkich zaproszonych gości. „ Drodzy rolnicy gminy Kawęczyn, dożynki to święto, którego rodowód sięga czasów średniowiecza. Jest podziękowaniem za zbiory i jednocześnie prośbą o pomyślność w przyszłych. Tegoroczne dożynki mają szczególny - jubileuszowy charakter, ponieważ są to 30. od powstania samorządu gminnego” mówił Wójt w swoim okolicznościowym przemówieniu. Wybrani w tym roku starostowie

Prowadzący uroczystość Marcin Mazurek przedstawił wszystkim starostów dożynkowych.  Pani Dominika Przyłęcka mężatka od 13 lat. Mama trójki dzieci Szymona, Łucji i Franciszka. Wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 13 ha w Wojciechowie, które specjalizuje się w hodowli drobiu i uprawie zbóż.

Pan Dawid Jasnowski  prowadzi w Kawęczynie wraz z rodzicami gospodarstwo rolne o powierzchni 10 ha. Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli bydła opasowego, uprawie zbóż i ziemniaków.

Dominika Przyłęcka z Wojciechowa i Dawid Jasnowski z Kawęczyna - przekazali chleb dożynkowy na ręce wójta Jana Nowaka, a owoce wręczono przewodniczącemu rady gminy Piotrowi Geblerowi. Chwilę później świeży, pachnący chleb został pokrojony i rozdany wszystkim uczestnikom uroczystości. O oprawę muzyczną podczas tegorocznych dożynek zadbała Orkiestra Dęta Tokary oraz zespół „Kawęczyniacy”, który przedstawił obrzęd dożynkowy.

Kolejną częścią dożynkowego święta były konkursy. Do IX Konkursu kulinarnego zorganizowanego w ramach Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej zgłosiło się 15 Kół Gospodyń Wiejskich:

1. Będziechów z żeberkami w kapuście i ziemniaki z ziołami,

2.Ciemień z zupą z soczewicy,

3.Głuchów- z zimnymi zakąskami „Głuchowskie cukiereczki”,

4.Kawęczyn z  sołtysową zalewajką,

5.Kowale Pańskie z  „Gęsią po kowalsku”,

6.Kowale Pańskie Kolonia z zupą „nic”,

7.Leśnictwoz „ Pączkami”

8.Marcinów z pyzami z karkówką w sosie mascarpone samo zdrowie,

9.Marianów z  kluski żelazne z kapustą zasmażaną oraz kremem z dyni,

10.Marianów – Kolonia z zupą szczawiową,

11.Milejów z polędwiczkami wieprzowymi z sosem kurkowym na purre ziemniaczanym oraz pierogami z serem podanymi z musem miętowym,

12.Młodzianów z zupą dyniową z zacierką lub grzanki, mufinki dyniowe

12.Tokary Pierwsze z zupą szczawiową po staropolsku oraz kluchami Babci Jasi z kapustą zasmażaną i  murzynkiem dożynkowym,

14.Wojciechów z  leczo z cukinii, babeczkami z cukinią oraz sałatką z cukinią.

15.Żdżary zaserwowały chłodnik z buraczków oraz szare kluski z kapustą zasmażaną .

Jury w składzie Wiesława Woźnicka, Halina Łajdecka nauczycielki przedmiotów gastronomicznych z Zespołu Szkół Technicznych w Turku oraz Jolanta Krawczyk Kierownik Gminnego Ośrodka pomocy społecznej w Kawęczynie pierwsze miejsce przyznały KGW Marcinów, drugie miejsce ex aequo KGW Tokary KGW Kowale Pańskie, trzecie miejsce ex aequo Wojciechów i Żdżary. W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Komisja w składzie Elżbieta Szymanowska nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowlach Pańskich,  Milena Mąka nauczyciela ze Szkoły Podstawowej im. Pułkownika pilota Stanisława Jakuba Skarżyńskiego w Skarżynie oraz Renata Piątkowska nauczycielkę Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach postanowiły przyznać pierwsze miejsce wieńcowi dożynkowemu Sołectwa Żdzary. Wieniec ten będzie reprezentować Gminę Kawęczyn podczas Dożynek  Powiatowo – Gminno – Parafialnych w Dobrej 1 września. Drugie miejsce ex aequo Sołectwo Marianów i Marianów Kolonia, trzecie miejsce ex aequo Wojciechów i Marcinów.

W konkursie na najlepszego dojarza Gminy Kawęczyn wystartowało 13 uczestników. Pierwsze miejsce zdobył Mateusz Pacześny z Wojciechowa, drugie Irena Górska z Ciemienia, trzecie Mariusz Adamus z Milejowa, czwarte  miejsce Izabela Migdalska ze Żdzar, piąte  Jerzy Dzikowski z Będziechowa, szóste Mariusz Jaworski z Tokar i Urszula Pacześna z Marianowe, siódme Arleta Kasprzak z Kawęczyna, ósme Zbigniew Kwiatkowski z Marcinowa, dziewiąte Teresa Szuszwalak z Głuchowa oraz Marzena Gorgolewska z Leśnictwa, dziesiąte Anna Stasiak z Kowali Pańskich Kolonia, jedenaste Jolanta Woźniak z Kowali Pańskich.

W konkursie w przeciąganiu liny brało udział 10 Sołectw:

1. Kowale Pańskie – Kolonia: Grzegorz Stasiak, Jarosław Pawlaczyk, Marcin Pawlaczyk

2.Tokary Pierwsze – Mariusz Jaworski, Damian Frątczak, Dominik Gibki

3.Kawęczyn – Sylwester Kasprzak, Janusz Dewicki, Piotr Bartczak

4.Będziechów – Rafał Błaszczyk, Piotr Waliś, Dawid Janik

5.Leśnictwo – Paweł Chojnacki, Grzegorz Gorgolewski, Jakub Jaworski

6.Marcinów – Zbigniew Kwiatkowski, Robert Śmigielski, Roman Sypniewski

7.Marianów – Kolonia – Andrzej Budka, Leszek Buda, Krzysztof Mintus

8.Wojciechów – Tomasz Papierski, Maciej Gawron, Mateusz Pacześny

9.Siedliska – Marcin Kamiński, Grzegorz Borkowski, Robert Szewczyk

10.Głuchów – Jan Poliński, Alojzy Czechowski, Mariusz Grzesiak

Zwyciężyło sołectwo Wojciechów, drugie miejsce sołectwo Kowale Pańskie – Kolonia a trzecie Siedliska.

Uroczystości dożynkowe zakończyły się zabawą taneczną.

 

 

 

 

 

 

Inwestycje 2018

POZYSKANO NA INWESTYCJE 931 617,00 zł WARTOŚC INWESTYCJI 2 372 306,30 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl