Projekt „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania”

2019-02-13 13:08:38

Szanowni Państwo, MDDP Akademia Biznesu zapraszado wzięcia udziału w Projekcie „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania” realizowanym w ramach projektu konkursowego Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. Do udziału w szkoleniach zapraszamy:

•pracowników publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN,ODN itp.),

•pracowników publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP),

•pracowników bibliotek pedagogicznych (BP),

•doradców metodycznych,

•indywidualnych specjalistów (np. psycholodzy, pedagodzy, metodycy, nauczyciele, informatycy, programiści, graficy, itp.) i trenerzy świadczący usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, posiadający potwierdzoną współpracę, z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania (BP, PDN,ODN, PPP itp.), bądź deklarujący nawiązanie takiej współpracy, (weryfikacja na podstawie poprawnie wypełnionego załącznika nr 6 do Umowy).

W ramach realizacji projektu każdy uczestnik przystąpi do szkolenia stacjonarnego w wymiarze 70 godzin (3 wyjazdy x 3 dni) oraz 20 godzin e-learningu.

Dzięki ich realizacji pracownicy placówek oświatowych podniosą swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego wspomagania pracy szkoły/przedszkola/placówkiw zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji, w konsekwencji 300 szkół/przedszkoli/placówek zostanieobjętychprofesjonalnym i kompleksowym procesem wspomagania.Dla osiągnięcia powyższych celów szkolenia prowadzone będą w formie warsztatów przez kompetentnych, praktycznych i doświadczonych trenerów w niedużych, maksymalnie 20 -osobowych grupach. Termin realizacji szkoleń jest bardzo krótki i obejmuje okres od stycznia do czerwca2019 r.  W załącznikach materiały informacyjne o projekcie

•Harmonogram zjazduStrona projektu

W razie pytańi wątpliwości proszę o kontakt z Panią Anetą Arażną–Koordynator Projektu tel.512249 363, e-mail: biuro@akademiawspomagania2.pl