Pamiątkowa tablica upamiętniająca ofiary epidemii cholery z XIX wieku w Kowalach Pańskich

2019-01-23 12:00:02

7 grudnia w Marianowie Kolonia została pobrana ziemia z miejsca, gdzie pochowani zostali mieszkańcy zmarli podczas epidemii cholery. Następnie ziemię przeniesiono na cmentarz w Kowalach Pańskich i zakopano w miejscu, gdzie kilka godzin później stanął pomnik z pamiątkową tablicą. W dniu 16 grudnia o 11:30  w Kościele Parafialnym Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny w Kowalach Pańskich odbędzie się uroczysta Msza św. za zmarłych na cholera.

Kolejnym krokiem dla upamiętnienia ofiar cholery będzie wydanie 200 sztuk biuletynu historycznego. Pismo trafić ma na cały obszar Lokalnej Grupy Działania. W ten sposób mieszkańcy - szczególnie ci młodsi - będą mogli pogłębić wiedzę na temat historii naszej małej ojczyzny.

Projekt pod nazwą „Zachowanie dziedzictwa historycznego Gminy Kawęczyn poprzez wydanie biuletynu informacyjnego o epidemii cholery z XIX wieku oraz ustawienie pamiątkowej tablicy w Kowalach Pańskich” finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.