Bezpłatne porady prawne

2019-09-05 13:57:21

Na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
od 1 stycznia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Kawęczynie można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. Porady udzielane są w każdy piątek w godzinach od 1100 do 1530 w pokoju nr 11 Urzędu Gminy w Kawęczynie (1 piętro) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  Zgłoszenia osób potrzebujących porady prawnej przyjmowane są w Starostwie Powiatowym w Turku pod nr. tel. 63 222 33 03 bądź przez pocztę elektroniczną na adres: npp@powiat.turek.pl

PODMIOTY UPRAWNIONE DO NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc prawna będzie polegała na:

Szczegółowe warunki otrzymania darmowej pomocy prawnej znajdują się w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.powiat.turek.pl/page/nieodplatna-pomoc-prawna-174/
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa