czwartek, 09 lipca 2020r. Imienieny Zenona i Weroniki
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

AKTUALNOŚCI

Strona główna separator separator I n f o r m a c j a dotycząca zbiórki odpadów niebezpiecznych

I n f o r m a c j a dotycząca zbiórki odpadów niebezpiecznych

Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, iż w dniu  12 października 2019  roku  (tj. sobota) odbędzie się odbiór odpadów niebezpiecznych w formie Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych i Niebezpiecznych, który będzie funkcjonował na Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Kawęczynie,  Kawęczyn 41a, w godz. 9:00-13:00.

Jednocześnie informujemy, że odpady będą odbierane wg niżej wymienionych grup:

GRUPY

RODZAJE  ODPADÓW

I grupa

zużyty  sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletne: mały sprzęt RTV i AGD, komputery, suszarki, żelazka, kalkulatory, telefony, itp.), zużyte kardidże i tonery.

II grupa

zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory.

III grupa

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (np. świetlówki, termometry )

uwaga! odpady te muszą być zabezpieczone przed  rozbiciem,  stłuczeniem.

IV grupa

resztki farb i rozpuszczalników w szczelnych, oryginalnych i zakręconych opakowaniach (np. farby olejne, emulsyjne), pianki montażowe, silikony.

V grupa

zużyte środki ochrony roślin.

VI grupa

chemikalia - np. krety, detergenty,

VII  grupa

przeterminowane leki (leki w bistrach, w szklanych opakowaniach).

 

UWAGA: Odpady tj. lodówki, pralki, odkurzacze, duże komputery (kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o dużych rozmiarach)  będą  odbierane w formie tzw. „wystawek”  (z miejsc, gdzie wystawiane są pojemniki na odpady zmieszane)  w dniu  30 WRZEŚNIA  2019 roku.

W dniu 12 października br. odbierane będą tylko odpady wymienione w tabeli.

Wszystkie odpady niebezpieczne płynne należy przynieść w czytelnym, fabrycznym opakowaniu. Płyny niewiadomego pochodzenia w nieoznaczonych pojemnikach nie będą przyjmowane. Odpady mogą pochodzić tylko i wyłącznie z gospodarstw domowych, nie będą przyjmowane duże ilości jednego rodzaju odpadów przy podejrzeniu, że pochodzą one z przemysłu, handlu, prowadzenia działalności gospodarczej  itp.

Nie wolno wyrzucać zużytych igieł i strzykawek do kosza na odpady zmieszane. Taki odpad należy zabezpieczyć przed narażeniem życia i zdrowia osób trzecich, poprzez umieszczenie go w oddzielnym, oznakowanym opakowaniu (np. plastikowy pojemnik z opisem „zużyte igły”) i dostarczyć go do mobilnego punktu. Pamiętajmy, że wyrzucając zużyte igły  i strzykawki do kosza możemy narazić pracowników sortowni na potencjalne zagrożenie wystąpienia chorób krwiopochodnych lub  innych chorób zakaźnych.

/-/ Jan Nowak

Wójt Gminy

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl