Jesteś tutaj:   

Gmina Kawęczyn

 

I N F O R M A C J A

 

W  dniu  24 grudnia br.  (Wigilia)  Urząd Gminy w Kawęczynie będzie  nieczynny. 

W dniu 31 grudnia br. (Sylwester) Urząd Gminy w Kawęczynie będzie czynny do godziny 13.00.

Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R

 
URZĄD GMINY KAWĘCZYN
62-704 Kawęczyn
Centrala Urzędu:  Tel. 63 288 59 10,   288 50 14
Fax. 63 288 59 40
certyf. email: gmina@kaweczyn.pl
Regon 000541345  NIP 668-12-24-079
Nr rach. BS Malanów O/Kawęczyn
52 8557 0009 0400 01012004 0007
 

URZĄD CZYNNY W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

730    1530

 

Dane teleadresowe
 

Pokój

Stanowiska                

Telefon       

Zastępstwa

Telefon    

U r z ą d   G m i n y

1

Sekretariat  -           Stanowisko d/s ogólnoorganizacyjnych Iwona Serafińska

 63 288 59 11 

Osoby wyznaczone

 63 288 59 11 

2

Wójt Gminy                      Jan Nowak

 63 288 50 02  63 288 59 12

-

-

3

Sekretarz Gminy           Zenon Tomczyk

 63 288 53 50  63 288 59 13

-

-

4

Stanowisko d/s księgowości podatkowej  Tomasz Musiałowski  Stanowisko d/s wymiaru podatków i opłat            Jolanta Krucka

 63 288 59 14 

Wzajemne zastępstwo

 63 288 59 14 

5

Kasa -                      Stanowisko d/s obsługi kasowej                            Mariola Urbańczyk

 63 288 59 15 

Jolanta Krucka           Pokój 4                       Danuta Danielewska   Pokój 7

 63 288 59 14  

 63 288 59 17 

6

Skarbnik Gminy               Rafał Woźniak

 63 288 59 16 

Grażyna Heresztyn      Pokój 7

 63 288 59 17 

7

Stanowisko d/s księgowości budżetowej   Grażyna Heresztyn            Stanowisko d/s obsługi finansowo-księgowej       Danuta Danielewska

63 288 59 17 

Wzajemne zastępstwo

63 288 59 17 

8

Urząd Stanu Cywilnego   Kierownik - Teresa Kęska

 63 288 59 18 

Bożena Macudzińska     Pokój 9

 63 288 59 19 

9

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Bożena Macudzińska

 63 288 59 19 

Teresa Kęska            Pokój 8

 63 288 59 18 

10

Stanowisko                    d/s drogownictwa, informatyki                        i komputeryzacji              Marek Olek

 63 288 59 20 

Jan Tomczyk            Pokój 13

 63 288 59 23 

11

Stanowisko d/s pozyskiwania funduszy, zamówień publicznych i promocji gminy                              Ewelina Buda 

63 288 59 21  

Ewa Frątczak - Hol

Halina Ambroziak-Juszczak  Pokój 17

i Agnieszka Sasiak          Pokój 22

63 288 59 34 

63 288 59 27 

63 288 59 32 

12

Stanowisko d/s infrastruktury technicznej                      Maria Siwerska

 63 288 59 22 

Urszula Begiert i Zofia Osiborska - Pokój 14

 63 288 59 24 

13

Stanowisko d/s wojskowo-obronnych       i ochrony przeciwpożarowej            Jan Tomczyk

 63 288 59 23 

Marek Olek                      Pokój 10

 63 288 59 20 

14

Stanowisko d/s rolnictwa, rozwoju wsi i statystyki                  Urszula Begiert               Stanowisko d/s gospodarki gruntami        i gospodarki wodnej        Zofia Osiborska

 63 288 59 24 

Wzajemne zastępstwo

i Maria Siwerska              Pokój 12       

 63 288 59 24 

 63 288 59 22 

17

Stanowisko                   d/s planowania przestrzennego i rozwoju gospodarczego              Halina Ambroziak-Juszczak

 63 288 59 27

Agnieszka Sasiak       Pokój 22

Ewelina Buda - Pokój 11

i Ewa Frątczak - Hol 

63 288 59 32

63 288 59 21 

63 288 59 34

22

Stanowisko d/s obsługi Rady Gminy i ochrony środowiska                     Agnieszka Sasiak

 63 288 59 32 

Halina Ambroziak-Juszczak Pokój 17

Ewelina Buda - Pokój 11

i Ewa Frątczak - Hol  

63 288 59 27

63 288 59 21 

63 288 59 34

Hol

Stanowisko d/s pozyskiwania funduszy, zamówień publicznych i promocji gminy                           Punkt informacyjny         Ewa Frątczak

 63 288 59 34 

Ewelina Buda - Pokój 11

Halina Ambroziak-Juszczak  Pokój 17

i Agnieszka Sasiak          Pokój 22

63 288 59 21 

63 288 59 27 

63 288 59 32 

-

Kierowcy - Pracownicy gospodarczy                 Jan Podkowski                Karol Michalak

 63 288 59 35 

Wzajemne zastępstwo

 63 288 59 35 

J e d n o s t k i   O r g a n i z a c y j n e

4

Ośrodek Doradztwa Rolniczego                      Jadwiga Świerczyńska

 63 288 59 33 

-

-

15

Gminny Zespół Obsługi Oświaty                   Kierownik - Jerzy Jacek Główny Księgowy -        Maria Bazela

 63 288 59 25 

Wzajemne zastępstwo

 63 288 59 25 

18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                Justyna Goślińska-Kończak Karolina Osiborska 

 63 288 59 28 

-

 - 

19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                Emilia Skurka                Aldona Szprync      Małgorzata Guźniczak

63 288 59 29 

-

20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej           Kierownik - Jolanta Krawczyk

63 288 59 30 

Aldona Szprync               Pokój 19

63 288 59 29 

21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej              Główny Księgowy - Małgorzata Michalak

 63 288 59 31 

-

  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Administrator Systemu (2010-01-15 11:57:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marek Olek (2010-12-22 12:38:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marek Olek (2010-12-22 12:38:26)