Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych o wyborze przewodniczącego i zastępcy