Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych o wyborze przewodniczącego i zastępcy komisji do spraw przeprowadzenia głosowania