Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej - wybór Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej