Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o Kandydatach na Wójta Gminy Kawęczyn