Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych