Informacja dotycząca spisu wyborców

  I N F O R M A C J A  UPRZEJMIE    INFORMUJĘ,  ŻE  ZOSTAŁ SPORZĄDZONY SPIS WYBORCÓW UPRAWNIONYCH    DO  UDZIAŁU  W  WYBORACH  SAMORZĄDOWYCH  ZARZĄDZONYCH   NA  DZIEŃ  21  PAŹDZIERNIKA 2018R..

UDOSTĘPNIENIE SPISU NASTĘPUJE NA PISEMNY WNIOSEK WYBORCY ZŁOŻONY DO  URZĘDU GMINY W KAWĘCZYNIE,  POKÓJ NR  8 DO DNIA  19 PAŹDZIERNIKA 2018R. W  GODZINACH   PRACY  URZĘDU   TJ.  OD GODZINY 730   DO  GODZINY 1530.

 

 

WÓJT  GMINY

/-/ JAN NOWAK