Wybory Samorządowe 2018

Postanowienie nr 253/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 2 sierpnia 2019 r.

2019-08-07 11:09:33

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego

2018-10-29 18:58:57

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego

2018-10-29 19:00:37

Protokół z wyborów do Rady Gminy Kawęczyn

2018-10-23 12:43:56

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów na Wójta Gminy Kawęczyn

2018-10-23 12:50:35

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Kawęczynie z 19 października 2018 r

2018-10-19 08:36:08

Informacja dotycząca spisu wyborców

2018-10-05 17:05:57

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o Kandydatach na Wójta Gminy Kawęczyn

2018-10-04 20:08:14

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o Kandydatach do Rady Gminy Kawęczyn

2018-10-04 20:06:54

Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych o wyborze przewodniczącego i zastępcy komisji do spraw przeprowadzenia głosowania

2018-10-03 13:24:13

Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych o wyborze przewodniczącego i zastępcy

2018-10-03 13:11:22

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kawęczynie o przyznaniu numerów list kandydatów na radnych

2018-10-03 12:44:03

Postanowienie Komisarza wyborczego w Koninie o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych

2018-10-01 14:01:31

Obwieszczenie w sprawie obsadzenia mandatu radnego w okręgu wyborczym 13.

2018-10-05 09:23:46

Obwieszczenie w sprawie obsadzenia mandatu radnego w okręgu wyborczym 4.

2018-09-25 10:47:30

Uchwała nr 5 w sprawie obsadzenia mandatu Radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4 i 13

2018-09-25 10:42:14

Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Kawęczynie

2018-09-19 19:01:31

Uchwała w sprawie dyżurów w związku z rejestracją list kandydatów na wójta

2018-09-19 11:19:40

Obwieszczenie w sprawie dodatkowych zgloszen list kandydatow na radnych

2018-09-19 10:59:35

UCHWAŁA NR 4 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KAWĘCZYNIE z dnia 18 września 2018 roku

2018-09-19 08:43:16

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kawęczynie z dnia 18 września 2018 r.

2018-09-19 08:36:58

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej - wybór Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej

2018-09-11 18:45:31

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej - wybór Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej

2018-09-11 18:42:44

Uchwała GKW - plan dyżurów dot. rejestracji list kandydatów na radnych.

2018-09-11 18:42:52

Postanowienie Komisarza Wyborczego - skład Gminnej Komisji Wyborczej.

2018-09-11 18:43:06

Postanowienie Komisarza Wyborczego - skład Gminnej Komisji Wyborczej po zmianach

2018-09-12 16:47:33

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 8 września 2018 roku

2018-09-11 18:20:09

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych 21 października 2018 r

Informacje o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Kawęczynie

2018-09-12 16:54:41

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn z 03.09.2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondency

2018-09-27 10:34:41

Obwieszczenie Starosty Tureckiego z 24.08.2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborcze

2018-09-27 10:33:21

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 21.08.2018 r. o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

2018-09-27 10:35:41

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn z 23.08.2018 r. o okręgach wyborczych

2018-09-27 10:35:28

Informacja Wójta Gminy Kawęczyn o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

2018-09-27 10:36:12

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

2018-09-27 10:36:25

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

2018-09-27 10:36:37

Komunikat w sprawie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 21.10.

2018-09-27 10:37:12

Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych (gminnych, miejskich i powiatowych) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódz

2018-09-27 10:37:35